Brzi vodič za Sertifikaciju Lanca nadzora

Održiva ambalaža postaje važan faktor prilikom kupovine. Ne možemo poreći sve veću zabrinutost potrošača zbog materijala koji se koriste u ambalaži. Tokom poslednjih godina videli smo i talas svetskih brendova, prodavaca i proizvođača koji su postavili ciljeve za 100% reciklirajuću, kompostirajuću ili ambalažu za ponovnu upotrebu do 2025. godine [1].

Industrija ambalaže mora da gleda na održive alternative koje maksimalno koriste obnovljive materijale, poput ambalaže od talas kartona, koja u proseku sadrži 88% recikliranog sadržaja [2].

Bilo koja strategija koja ima za cilj razvoj održivog pakovanja ne samo da treba da obezbedi maksimalnu moguću upotrebu recikliranih materijala, već treba da bude svesna da bilo koji devičanski materijal dolazi iz održivih izvora.

Doprinos održivim praksama nabavke ambalaže

Šume su veoma važne za našu industriju. Prepoznate kao jedan od nekoliko globalnih sistema za deponovanje ugljenika, šume apsorbuju preko 2,4 milijarde tone ugljenika iz atmosfere godišnje. [3] Doprinos održivom upravljanju i sertifikovanim šumamam je tada od vitalnog značaja za nas.

Izvor: gettyimages

Šumska područja veličine Velike Britanije se svake godine širom sveta gube [4]. Zbog toga zaštita, obnova i rast šuma postaju sve važniji. Stoga je naša zajednička odgovornost, sa našim kupcima, da u naš lanac snabdevanja uvedemo bolje prakse nabavke kako bismo sprečili propadanje prirodnih šumskih ekosistema.

U kompaniji DS Smith većina ambalaže i papira izrađuje se od recikliranih vlakana, koje sakuplja naša divizija za reciklažu i koja se recikliraju u našim fabrikama papira. Tamo gde ne koristimo reciklirani papir, koristimo devičanski papir. U ovim slučajevima, kako bismo osigurali da koristimo papire koji potiču iz šuma kojima se odgovorno upravlja, kupujemo lanac nadzora sertifikovane papire što je u skladu sa DS Smith Politikom nabavke papira.

Šta je lanac nadzora?

Sertifikacija lanca nadzora prvenstveno se koristi kao mehanizam kako bi se potrošačima demontriralo održivo snabdevanje devičanskih proizvoda od drveta. Takođe ga koristi značajan i rastući broj brendova i maloprodaja kako bi pokazali lance snabdevanja koji ne podržavaju krčenje šuma.

Lanac nadzora znači da je neprekinuti lanac dokaza prosleđivan u svakoj fazi lanca snabdevanja kako bi se potvrdilo da se izvornom šumom održivo upravlja. Pored toga, svaka karika u lancu snabdevanja - svi proizvodni ili trgovinski subjekti, kao što su fabrike papira, prerađivači i drugi dobavljači - moraju biti sertifikovani kako bi sertifikovani materijali prolazili duž lanca snabdevanja. U svakoj fazi lanca snabdevanja mora se poštovati niz standardizovanih postupaka upravljanja i kontrole dokumenata, u skladu sa izabranom šemom sertifikacije.

U DS Smith-u smo posvećeni:

  • Osiguravanju da 100% naših fabrika poseduje sertifikaciju lanca nadzora.
  • Korišćenju 100% recikliranih ili lanac nadzora sertifikovanih papira do 2020. godine.

[1] https://www.dssmith.com/contentassets/0c271f561c3d45de98559b1b36dd7d76/ds-smith---transforming-the-supermarket-aisle-report.pdf

[2] Confederation of Paper Industries

[3] https://csiropedia.csiro.au/forests-absorb-one-third-our-fossil-fuel-emissions/

[4] https://www.theguardian.com/environment/2019/sep/12/deforestation-world-losing-area-forest-size-of-uk-each-year-report-finds

Da li želite da saznate više o tome kako da vaši proizvodi postanu lanac nadzora sertifikovani?

Kontakt formular