transport and transit packaging cases

Standardesker

Våre standardesker i bølgepapp kan fåes med eller uten trykk og i store eller små opplag, alt etter dine behov.

Vårt designteam sørger for at plassen i bølgepappeskene blir optimalt utnyttet, at de er tilstrekkelig stabile, og at det ikke brukes mer materiale enn nødvendig.

For å sikre at dine verdifulle artikler blir beskyttet, tar vi hensyn til alle aspekter ved din pakkelinje, distribusjon, logistikk og krav fra sluttbrukerne.

Ta kontakt med oss hvis du har behov for:

  • fleksible løsninger med et bredt sortiment av bølgepapp med ulik stivhet og ulike flutingsjikt
  • emballasje som fungerer effektivt i automatiske og/eller manuelle pakkelinjer
  • øke produktidentifikasjonen og øke salget ved hjelp av kvalitetstrykk
  • solide, utstansede åpninger eller hull i emballasjen
  • enhetlig og pålitelig kvalitet og leveranse – lokalt, nasjonalt og internasjonalt
  • 100 % resirkulert eller 100 % resirkulerbar emballasje