Lær deg mer om sirkulær økonomi

Hva innebærer sirkulær økonomi?

En sirkulær økonomi er alternativet til en lineær økonomi der man produserer, forbruker og kaster.

Sirkulær økonomi er basert på prinsipper som handler om å designe bort avfall og forurensning, holde materialer i bruk i lengre tid og regenerere naturlige systemer for å skape en mer bærekraftig og sunn verden.

Mindre av å produsere, forbruke og kaste og mer av å redusere, gjenbruke og gjenvinne, rett og slett.

Se filmen nedenfor som forklarer den sirkulære økonomien.

Leksjonsplan

Som en del i vårt arbeid for å lede an på veien mot en sirkulær økonomi og nå vårt mål om å engasjere 5 millioner unge mennesker i dette innen år 2030, tilbyr vi en gratis leksjonsplan som handler om den sirkulære økonomien.

Vi lanserte leksjonsplanen på COP26 og den er utviklet for å passe til aldergruppen 11–14 år. Den gir tilgang til pedagogisk materiell for å hjelpe lærere og alle som arbeider med denne aldersgruppen med å presentere den sirkulære økonomien og forklare hvordan vi alle kan spille en rolle i å beskytte planetens naturressurser.

Her kan du lese mer om leksjonsplanen og laste ned innholdet.