Emballasje som gjør deg klar for den sirkulære økonomien

Bærekraft har en økende innflytelse på forbrukernes kjøpsbeslutninger. Parallelt finnes det en voksende forventning om at bedrifter reduserer sin påvirkning på jorden og, der det er mulig, skaper positive effekter for menneskene og planeten.

Kunder setter opp mer ambisiøse bærekraftsmål og vil integrere sirkulære prinsipper gjennom hele sine distribusjonskjeder.

Med vår ekspertise samt våre produkter og tjenester kan vi hjelpe deg med å håndtere dine utfordringer innen sirkulær økonomi knyttet til emballasje.

Ved å anvende våre sirkulære designprinsipper i emballasjens utviklingsprosess kan vi skape løsninger som hjelper deg med å oppnå dine bærekraftsambisjoner og gjøre deg klar for den sirkulære økonomien.

Og nå kan du også måle hvor godt du oppnår sirkularitet.

Våre målemetoder for sirkulær design gjør det mulig å se hvor sirkulær en emballasjedesign er, sammenligne effektene av ulike beslutninger rundt design og fremme sirkularitet.

Vi hjelper deg med sirkulære emballasjeløsninger ved å fokusere på fem områder:

  • Gjenvinnbarhet: Levere 100 % gjenvinnbare fiberbaserte emballasjeløsninger
  • Fiberoptimering: Optimere hver fiber for hele distribusjonskjeden
  • Plastreduksjon: Designløsninger for å erstatte unødig plast
  • Gjenbruk: Øke gjenbruken ved hjelp av nye konstruksjoner og innovasjoner
  • Lukket kretsløp: Utvikle løsninger som er helt sirkulære


Ta kontakt med oss hvis du er vil vite mer om våre sirkulære designprinsipper, våre sirkulære målemetoder og hvordan vi kan hjelpe deg med å gjøre deg klar for den sirkulære økonomien ved hjelp av emballasje.