Bærekraftsrapport

Hvert år publiserer vi en omfattende bærekraftsrapport som beskriver fremskrittene mot våre bærekraftsmål.

DS Smith Sustainability Report 2022 kommuniserer våre fremskritt når det gjelder å levere vår bærekraftsstrategi ”For Now and for Next”. Siden vi lanserte bærekraftsstrategien har vi gjort enorme fremskritt. Vi har erstattet unødig plast, redusert utslippet av karbondioksid i leveransekjeder og tilbudt innovative og sirkulære alternativer og løsninger til våre kunder og samfunn.

Høydepunkter 2021/22

  • 100 % gjenvinnbar eller gjenbrukbar emballasje ble oppnådd dette året.
  • 313 millioner unødige plastemballasjer er blitt erstattet med gjenvinnbare alternativer siden 2020/21. 
  • 29 % reduksjon av karbondioksidutslipp per tonn produsert materiale siden 2015.
  • Vitenskapsbasert mål på 1,5° er satt opp for å redusere utslippene av karbondioksid i trinn 1. I trinn 2 og 3 reduksjon med 46 % til 2030 sammenlignet med 2019. Videre å være helt karbondioksidnøytrale i 2050.
  • 5 % reduksjon av vannuttaket per tonn papirproduksjon i områder med vannmangel siden 2019/20 og tildelt CDP Water Security ”A List”.
  • 2,3 millioner mennesker engasjerte i sirkulær økonomi og livsstil.
  • 100 % av våre enheter engasjerte seg i ulike lokale samfunnstøttende aktiviteter dette året.
  • 6 % reduksjon av ulykker i år.
  • 50 % av våre medarbeidere engasjerte seg aktivt for den sirkulære økonomien i år.
  • I løpet av året ble det i våre lokalsamfunn lansert 100 nye prosjekter innen biologisk mangfold.