Bli med oss og forandre verden

Du er engasjert, bryr deg om planeten og vil ha en givende karriere med et viktig formål. I så fall er du velkommen til DS Smith. Vi kommer til å passe bra sammen.

Vi er en global emballasjebedrift som bidrar til en mer bærekraftig verden

Verden har alltid forandret seg. Men akkurat nå forandrer den seg fortere enn noensinne. Som forbrukere krever vi alle mer av de produktene og tjenestene vi kjøper. Samtidig vil vi at de bedriftene vi kjøper fra, radikalt skal minske sin påvirkning på omverden. Og, der det er mulig, ha en positiv effekt på mennesker og planeten.

Det er der DS Smith – og du – kommer inn i bildet.

Alt du kan!

Les brosjyren om hvordan det er å være en del av DS Smith.

Klikk her for å laste ned brosjyren

PDF 15,2 MB

 

Vi kommer til jobben med et mål

”Redefining Packaging for a Changing World”. Det er grunnen til at vi finnes og at vårt team på ca. 30 000 medarbeidere på mer enn 300 enheter i Europa, Nord-Amerika og Asia går på jobb hver dag.

Med vår innovative innstilling til emballasje beskytter vi naturressursene, minsker avfall og forurensning samt leder an i overgangen til en sirkulær og mer bærekraftig fremtid.

 

Bli en del av en bedrift som gjør deg stolt

Vi tenker annerledes fordi vi ser muligheten for at emballasje kan spille en viktig rolle i en foranderlig verden. Søk deg til oss og hjelp våre kunder med å tilpasse seg til endrede shoppingvaner ved hjelp av de miljøsmarte emballasjeløsningene som vårt samfunn trenger. 

  • Arbeid for en bedrift som bryr seg om miljøet og gjør en forskjell for planeten.
  • Bli motivert og få den støtten du trenger for å utvikle nye ferdigheter, ta karrieresteg og gjøre din reise med oss.
  • Bli en del av en sikker og trygg arbeidsplass der alle deler samme mål og vet hva som forventes av dem.
  • Kom til en jobb der du har en stemme og der alle skal føle seg bekvemme med å være seg selv.

 

Like, men likevel ulike

I DS Smith har vi 30 000 talentfulle individer som arbeider på tre kontinenter og vi vokser hver dag. Et av våre strategiske mål er å realisere potensialet hos våre medarbeidere. Med det mener vi å sørge for at vi har et sikkert miljø der mennesker kan føle seg stolte og gjøre sitt beste og samtidig bygge opp individuell og organisatorisk kapasitet.

Vårt mål er ganske enkelt å gjøre deg til den aller beste på det du gjør, uansett rase, etnisitet, kjønn, kjønnsidentitet, seksuell legning, alder, sosial klasse, fysisk eller mental evne, religiøse eller etiske verdier, nasjonal opprinnelse eller politiske overbevisninger.

Å skape en inkluderende kultur er hjertet i alt vi gjør.
Å skape en inkluderende kultur er hjertet i alt vi gjør.

Vi har kommet et godt stykke på vei mot mangfold og inkludering, men vi arbeider fortsatt hardt for å skape en enda mer moderne, inkluderende og mangfoldig kultur der alle medarbeidere føler seg verdsatte og respekterte.

 

Vi gir tilbake til samfunnet

Vi tror på å støtte både hverandre og de samfunnene som vi er en del av. Vi tar ansvar og bryr oss om både det lokale og det globale miljøet. Våre medarbeidere er engasjerte i samfunnsprosjekter som spiller en viktig rolle for å oppfylle de forpliktelsene vi har gjort i vår bærekraftsstrategi ”Now and Next”. Det handler om alt fra å spre kunnskap om sirkulær økonomi ved å holde leksjoner for skoleklasser og bygge biehoteller for å verne om det biologiske mangfoldet til å støtte ideelle organisasjoner for utsatte barn i form av donasjoner samt emballasje til enkle boliger og matvarer som deles ut til trengende.

Vi bidrar blant annet med emballasje til veldedighetsorganisasjoner som sender hjelpesendinger til nødstilte. Et eksempel på det er til krigsrammede i og rundt Ukraina.

Vi har klart definerte verdier som vi forventer at alle medarbeidere etterlever. Disse er: 

  • Vi viser engasjement
  • Vi våger å utfordre
  • Vi er pålitelige
  • Vi er idérike og raske
  • Vi er iherdigeFra universitetet til hele verdens DS Smith

Hvert år ønsker vi drevne og ambisiøse unge mennesker velkommen til vår virksomhet. De kommer til oss på ulike veier og en av de spennende mulighetene vi tilbyr, er våre Graduate Programmes. Dette er en mulighet til – etter fullført høyskole- eller universitetsutdanning – å få praktisere sine teoretiske kunnskaper en stund hos oss, i flere deler av DS Smith og rundt om i verden. Vi har Graduate Programmes innen f.eks. produksjon, logistikk, salg og økonomi.

Uansett hvilken type Graduate Programme som er det rette for deg, kommer du garantert til å få ulike utfordringer og erfaringer, skaffe deg profesjonell erfaring og få muligheten til å dele dine ideer og pasjoner med andre likesinnede mennesker.


Vi er innovatører, samarbeidspartnere, do-ers og drømmere. Hvem er du?

Vi arbeider sammen, deler ideer og utforsker nye veier til innovasjon for å overgå våre kunders forventninger. Vi bryter ned tradisjonelle barrierer, slik at kreativ og fri tenkning kan blomstre på våre enheter, verden over.  

Vi tilbyr spennende muligheter uansett om du er helt på begynnelsen av din karriere eller har en lang erfaring. Vi verdsetter en stor bredde av mennesker, kunnskap og erfaring.