Rapporter og sertifikater

Hold deg oppdatert med våre nyeste bærekraftsrapporter, sertifikater, målinger og data når det gjelder våre fremskritt for å levere vår bærekraftsstrategi ”For Now and for Next”.

Bærekraft står sentralt i vår affärsmodell og er kjernen i vårt motto ”Redefining Packaging for a Changing World”. Vi er stolte over vår bærekraftsstrategi ''Now and Next'' som fokuserer på å slutte kretsløpet gjennom bedre design, beskytte naturressurser ved å få ut mest mulig av hver fiber, minske avfall og forurensning med sirkulære løsninger og utruste mennesker til å lede overgangen til en sirkulær økonomi.

Under arbeidets gang med hele tiden å leve opp til vårt motto ”Redefining Packaging for a Changing World” og påskynde overgangen til en sirkulær økonomi, vil vi gjerne dele våre fremskritt med deg.