Hvem vi er

Redefining Packaging for a Changing World

Vi holder alltid et øye på fremtiden, fordi vi opererer i en foranderlig verden. Byer, tettsteder og hele befolkninger endres raskt. Digitaliseringen revolusjonerer hvordan vi shopper og lever. Vi forventer i stadig større grad at vi skal kunne kjøpe produkter som er skreddersydde for oss, akkurat når og hvor vi vil, levert til oss på en måte som passer vår livsstil. Vi vil ha flere valg og mer bekvemmelighet, men med mindre påvirkning på miljøet. 

Dette åpner enorme muligheter for oss alle, men krever også nye måter å tenke på. Hvordan leverer vi flere produkter uten flere kjøretøy som belaster våre byer? Hvordan leverer vi mer til menneskers hjem uten å fylle dem med overflødig emballasje? Hvordan kan bedrifter tilpasse seg til endrede shoppingvaner og samtidig drive sin virksomhet praktisk og effektivt? Hvordan kan vi gjøre produkter tilgjengelige over landegrensene og samtidig sikre likhet overalt, hver gang?

Hvem vi er
Vårt motto handler om å hjelpe våre kunder med å tilpasse seg til endrede shoppingvaner ved hjelp av de miljøsmarte emballasjeløsningene som vårt samfunn trenger.

Vi må se på emballasje på en ny måte. Og det finnes et behov for en sterk leder i vår bransje. Det er det som driver oss: Redefining Packaging for a Changing World.

Vi tenker annerledes fordi vi ser muligheten for at emballasje kan spille en viktig rolle i en foranderlig verden. Vårt mål er å hjelpe våre kunder med å tilpasse seg til endrede shoppingvaner ved hjelp av miljøsmarte emballasjeløsninger som vårt samfunn trenger.

Dette målet danner grunnlaget for våre fire strategiske mål

Overgå kundenes forventninger

Ved å holde det vi lover, forbedre vår kvalitet ytterligere og fremme innovasjon internasjonalt.

Realisere potensialet hos våre medarbeidere

Ved å ha et sikkert miljø der mennesker kan føle seg stolte og gjøre sitt beste og samtidig bygge opp individuell og organisatorisk kapasitet.

Fordoble størrelsen og lønnsomheten

Ved å erobre markedsandeler, vokse med våre kunder, utvide vår virksomhet gjennom oppkjøp og nyetableringer samt bygge en fleksibel og bærekraftig forretningsmodell.

Å være ledende innen bærekraft

Ved å inkludere bærekraft i våre beslutninger og øke vår gjenvinning.

 

Vi har tydelige verdier som vi oppfordrer alle medarbeidere til å etterleve:

Vi viser engasjement. Vi er stolte over det vi gjør og vi bryr oss om kundene, våre medarbeidere og vår omverden.

Vi våger å utfordre. Vi utfordrer hverandre for å utvikle måten vi jobber på.

Vi er pålitelige. Vi holder det vi lover.

Vi er idérike og raske. Vi finner raskt rett løsning til kunden.

Vi er iherdige. Med overbevisning og pasjon sørger vi for å gjennomføre det vi har sagt.

Disse verdiene styrer våre beslutninger og hvordan vi former bedriftspolicyer og praksis. De påvirker både de enkelte medarbeidernes atferd og organisasjonskulturen. Verdiene må harmonisere med vår atferd. De må reflektere hva vi virkelig tror på og hva vi faktisk gjør.

Redefining Packaging for a Changing World
Dette målet danner grunnlaget for våre fire strategiske mål: