Bærekraftsstrategi

For Now. And for Next.

Verden endrer seg raskt. Etter hvert som forbrukerne stiller høyere krav til produkter og tjenesteleverandører, endres forventningene til alle typer selskaper. Ikke bare må de redusere stt fotavtrykk på miljøet radikalt, men de må også gjøre en positiv forskjell for mennesker og for planeten der det er mulig.


Bærekraft er kjernen i forretningsmodellen vår og er kjernen i vårt motto Redefining Packaging for a Changing World. Vi er stolte av å lansere vår nye bærekraftsstrategi Now og Next, som fokuserer på dagens bærekraftsutfordringer så vel som på de som vil påvirke fremtidige generasjoner.

Vår Now and Next Sustainability Strategy tar sikte på å slutte sirkelen gjennom bedre design, beskytte naturressurser, redusere avfall og forurensning gjennom sirkulære løsninger og ved å ruste folk til å lede overgangen til en sirkulær økonomi.

Våre viktigste bærekraftsmål

Avslutt syklusen gjennom bedre design

I 2023 vil vi kun produsere 100 prosent resirkulerbar emballasje. Med målet om at alt resirkuleres eller gjenbrukes innen 2030.

Reduser avfall og forurensning

I 2025 har vi fjernet en milliard unødvendig plastemballasje fra butikkhyllene - og erstattet den med nye løsninger som er enkle å resirkulere. Innen 2030 er målet at hele vår produksjon skal fungere i en sirkulær økonomi der alt blir utnyttet.

Beskytt naturressursene

I 2025 har vi optimalisert fiberbruken i alle våre nye emballasjeløsninger. Innen 2030 er hver fiber optimalisert i alle pakkeløsninger. Gjennom hele distribusjonskjeden.

Redusere karbondioksidutslipp

Innen 2030 vil vi ha redusert karbondioksidutslippene våre med 30% sammenlignet med baslinjen i 2015.

Forbereder folk for en overgangen til sirkulær økonomi

I 2025 er alle våre ansatte engasjert i sirkulær økonomi. Innen 2030 vil 5 millioner unge være engasjert i sirkulær økonomi.

 

Bærekraft i fokus

Bærekraftsstrategi
Bærekraft er kjernen i vår forretningsmodell.

Now...

Vi samarbeider med våre kundene for å utvikle sirkulære emballasjeløsninger som oppnår mer av mindre og for å agere på raskt skiftende forbrukeratferd med minst mulig fotavtrykk i våre omgivelser.

  • I 2023 vil vi bare produsere 100 prosent resirkulerbar emballasje.
  • I 2025 har vi optimalisert fiberbruk i alle våre nye emballasjeløsninger.
  • I 2025 har vi fjernet en milliard unødvendig plastemballasje fra butikkhyllene - og erstattet den med nye løsninger som er enkle å gjenvinne.
  • I 2025 er alle våre ansatte engasjert i sirkulær økonomi.

Next...

Vi vil samarbeide med våre partnere for å utvikle sirkulære strategier, fra design til produksjon og distribusjon til gjenvinning, som gjør at vi påvirker våre omgivelser på et positivt sett.

  • Det er vårt mål at all emballasje blir resirkulert eller gjenbrukt innen 2030.
  • Innen 2030 er hver fiber optimalisert i alle pakkeløsninger. Gjennom hele distribusjonskjeden.
  • Innen 2030 er målet at hele vår produksjonen skal fungere i en sirkulær økonomi der alt blir utnyttet.
  • Innen 2030 vil 5 millioner unge være engasjert i sirkulær økonomi.

Vi vil også fortsette arbeidet med å redusere karbondioksidutslipp, beskytte skogen og det biologiske mangfoldet.

  • I 2025 vil vi beskytte skogene og øke det biologiske mangfoldet uansett hvor vi er.
  • I 2030 vil vi redusere CO2-utslipp med 30% sammenlignet med baslinjen i 2015.

For Now and for Next

Vår bærekraftsstrategi.

Last ned

PDF 1,4 MB