Bygger et sterkt fundament

Vår bærekraftsstrategi ”Now and Next” tydeliggjør vår ambisjon om å lede overgangen til en sirkulær økonomi. Det handler om alt fra å slutte sirkelen gjennom bedre design til å arbeide for reduserte utslipp av karbondioksid samt å minske avfall og forurensning for å beskytte naturressurser.

Som en ansvarsfull bedrift som setter bærekraft i sentrum, arbeider vi med og bygger hele tiden på vårt sterke fundament for å kunne leve opp til vårt motto ”Redefining Packaging for a Changing World”.

Null vannpåvirkning / Zero Water Impact

Vann spiller en avgjørende rolle i vår virksomhet, spesielt i produksjonsprosessen i våre papirfabrikker. Fibrer transporteres med vann, fra masse til papir, og deretter brukes det overopphetet damp til å tørke papiret. Vann brukes også til å spe ut stivelse i våre bølgepappfabrikker og i alle anlegg for kjøling og rengjøring. Som en vannintensiv virksomhet er det viktig at vi benytter, gjenvinner og behandler det vannet vi bruker på en ansvarsfull og effektiv måte, slik at vi minimerer vår påvirkning.

Les mer om vår strategi for vannforvaltning >

Samfunnsspørsmål

I tillegg til at vi direkte påvirker livet for over 30 000 medarbeidere kan vi, på grunn av vår store virksomhet, også påvirke og samarbeide med de samfunnene der vi driver virksomhet.

Lær mer om hvordan vi samarbeider med våre lokalsamfunn >

Vi bryr oss om mennesket

Vi tolererer ikke diskriminering basert på kultur, nasjonalitet, rase, religion, kjønn, kjønnsidentitet, funksjonshemming, seksuell legning eller alder. Vår innstilling til mangfold og inkludering handler om å innse at det ideelle arbeidsmiljøet er et miljø som gjør at alle våre medarbeidere kan yte sitt beste og utvikle seg til sitt fulle potensial. Vi verdsetter mangfold av kjønn, alder og nasjonalitet samt individuelle egenskaper som en bred livserfaring når vi evaluerer mangfoldet i DS Smith.

Les mer om hvordan vi opprettholder en arbeidsplass preget av mangfold og inkludering >

Råvarekilde

Selv om vi prioriterer bruk av gjenvunne fibrer i vår sirkulære forretningsmodell, kreves det en liten mengde jomfrufibrer. Men for å levere en bærekraftig verdi, samtidig som vi forbruker nyfiber i dag, må vi også beskytte de ressursene som vår virksomhet kommer til å behøve i morgen. Avvirket tømmer fra veldrevne skoger har viktige sosiale, miljømessige og økonomiske fordeler og er virkelig bærekraftig. Vi innser imidlertid at det i visse land og regioner finnes problemer med rovdrift og ulovlig avvirking. Derfor mener vi at det er strategisk viktig for vår bransje å støtte ansvarsfullt og bærekraftig skogbruk.

Les mer om hvordan vi skaffer oss fiber på en bærekraftig måte >

Helse og sikkerhet

Vi innser at våre medarbeidere og entreprenører arbeider i miljøer som kan utgjøre virkelige risikoer. Vi etterstreber å kontrollere disse risikoene gjennom analyser, mange ulike kontrolltiltak og ved hele tiden å forbedre rutiner og miljøer. Våre medarbeidere er nøkkelen til at vi kan arbeide sikkert, og vi tar åpent og raskt tak i alle spørsmål som tas opp. Vårt langsiktige mål er ”null ulykker” og vi følger opp nøkkeltall for å sikre at vi går mot det målet. Vår sikkerhet er konsekvent blitt forbedret, både når det gjelder ulykkesfrekvens og alvorlighetsgrad. Men vi innser likevel at en eneste skade på en av våre medarbeidere er en skade for mye og helt uakseptabelt. Derfor er sikkerheten et nøkkelfokus for konsernet.

Les mer om helse og sikkerhet hos oss >

Leverandørstandarder

For å sikre høyeste etiske standard må vi utforme samarbeider og partnerskap med våre leverandører. Den voksende interessen for råvareforsyningskjeder er en del av en større global trend. Det forventes at organisasjonene avslører mye mer informasjon enn noensinne. Lovgivning som Companies Act, EU Timber Regulations, UK Modern Slavery Act 2015 og Equality Act 2010 spiller en fremtredende rolle for å oppnå denne transparensen. Som en konsekvens av dette arbeider vi i DS Smith for en større transparens fra våre leverandører. Dette for å bedre kunne forstå hele leveransekjeden og håndtere risikoer relatert til menneskerettigheter, barnearbeid, forretningsetikk og miljøstyring. Enhver leverandør av materiale og/eller tjenester til DS Smith forventes å oppfylle visse minstestandarder som kommuniseres gjennom våre globale leverandørstandarder.

Les mer om hvordan vi arbeider med våre leverandører >