Leder an mot en sirkulær økonomi

Vår verden endrer seg raskt og endringstakten øker. Sirkulære økonomier og delingsøkonomier, påskyndet av en ny generasjon mer bevisste forbrukere, utfordrer status quo. Vi har skapt en sirkulær virksomhet med fokus på miljøsmart emballasje.

Ellen MacArthur Foundation

Ellen MacArthur Foundation ble lansert i 2010 med et mål om å påskynde overgangen til en sirkulær økonomi. Siden denne veldedighetsorganisasjonen ble skapt har den vokst frem som en global opinionsleder og satt den sirkulære økonomien på dagsorden hos beslutningstakere rundt om i verden. Vårt partnerskap med Ellen MacArthur Foundation påskynder vår sirkulære økonomi og støtter innovasjon i hele virksomheten. 

Case

I vårt kundemagasin INSIDE kan du finne mange eksempler på hvordan vi hjulpet våre kunder til å bli mer sirkulære med innovative og miljøsmarte emballasjeløsninger. 

Circulytics

Circulytics, utviklet av Ellen MacArthur Foundation, er det mest omfattende verktøyet som finnes for å måle sirkularitet. Det er designet for å hjelpe organisasjoner med å se hvor forberedte og fremgangsrike de er i overgangen til en sirkulær økonomi. Vi arbeider sammen med andre globale partnere og EMF for å utvikle Circulytics.