Strategi

Vår visjon er å bli den ledende leverandøren av bærekraftige og gjenvinnbare emballasjeløsninger. Vi skal lykkes med det gjennom å tilby god service, produkter med god kvalitet samt innovative og miljøsmarte løsninger til våre kunder.

Våre verdier

  • Vi viser engasjement: Ved å være stolte over det vi gjør og bry oss om våre kunder, våre ansatte og vår omverden.
  • Vi er pålitelige: Ved alltid å holde det vi lover.
  • Vi våger å utfordre: Ved å utfordre hverandre og oss selv på en konstruktiv måte og utvikle måten vi arbeider på.
  • Vi er idérike og raske: Ved å se mulighetene finner vi raskt rett løsning til kundene.
  • Vi är ihärdiga: Genom övertygelse och passion ser vi till att genomföra det vi sagt.


Strategiske mål

DS Smiths mål er å bli den ledende leverandøren av bærekraftige og gjenvinnbare emballasjeløsninger. Vi vil være en pålitelig og strategisk partner for våre kunder, ved å forsyne dem med innovative emballasjeløsninger for alle deres behov.

Ved å fokusere på våre strategiske mål leverer vi attraktiv, bærekraftig avkastning til våre aksjonærer og oppfyller behovene hos alle våre interessenter. 

Overgå kundenes forventninger
Ved å holde det vi lover, forbedre vår kvalitet ytterligere og fremme innovasjon internasjonalt.

Se hver medarbeiders potensial
Ved å skape større tillit og mulighet for våre medarbeidere til å påvirke og gjøre en forskjell samt ved å etterleve våre verdier i hverdagen.

Fordoble størrelsen og lønnsomheten
Ved å ta markedsandeler, vokse med våre kunder, utvide vår virksomhet gjennom oppkjøp og nyetableringer samt bygge en fleksibel og bærekraftig forretningsmodell.

Lede an innen bærekraft
Effektiv emballasje i et bærekraftig kretsløp. Tenke og handle miljøsmart i alle beslutninger.