confectionary-market.jpg

Вкусните колачи на Bomilla добија високоефикасна амбалажа

Bomilla има богато минато на вкусни колачи и висококвалитетни чоколада уште од 1926 година. За своите висококвалитетни колачи тие сакаа амбалажа која би го постигнала истото ниво на извонреден квалитет.

Предизвик: да се зголеми автоматизацијата и квалитетот на амбалажата

Тековниот дизајн имаше потреба од скапо рачно лепење затоа што форматот не беше доволно стабилен за да биде автоматизиран. Добиениот квалитет не ги задоволи очекувањата на Bomilla и го направи целиот процес на производство непотребно долг, скап и со непостојан квалитет.

Нашиот пристап: подобар дизајн на амбалажата и врвни материјали

Тимот за истражување и развој од DS Smith во Kielce, Полска создаде нов дизајн со дополнителна лента на картонот. Ова овозможи автоматско лепење на амбалажата како дел од производствениот процес и се доби поконзистентна амбалажа со повисок квалитет, а со пониски трошоци.  Благодарение на подобрениот и поконзистентниот квалитет, амбалажата изгледа и подобро.

Резултати: Пониски трошоци, зголемена ефикасност, контролиран ризик

  • Пониски производствени трошоци поради префрлање на автоматско лепење  
  • Зголемен производствен капацитет поради побрз и поавтоматизиран процес на пакување
  • Намалено оштетување на производите со повисоко квалитетна амбалажа
  • Подобрена еколошка заштита поради користење помалку материјал by using less material
  • Побрз одзив на порачките и поголемо задоволство на клиентите