OptiShop

RRP за уредување полици за побрзо променливите производите за широка потрошувачка

OptiShop на DS Smith е палета на иновативна Амбалажа подготвена за малопродажба (или Амбалажа подготвена за на полица), дизајнирана да ја подобри удобноста при купувањето. Кога купувачите може полесно да купуваат, продажбата е неминовна!

Им помага на купувачите да ги купат вашите производи

Палетата за уредување полици на OptiShop ги изложува исправено и ги држи во место
производите во сталажите за малопродажба. Тоа значи дека:

  • Потрошувачите можат полесно да ги видат производите и да го најдат тоа што го бараат
  • Пакувањата спречуваат сталажите да станат неуредни или збунувачки
  • Отстрането е лизгањето и поместувањето на основните пакувања
  • Брендовите се издвојуваат по категорија, дури и кога сталажата делумно е испразнета
  • Персоналот во продавницата може брзо да ги надополни полиците за сталажата да ја задржи атрактивноста

Амбалажа во едно парче за едноставност и рециклирање

  • Амбалажата во едно парче обезбедува подобро купување - нема потреба од влошки или додатоци
  • Пакувањата може да се рециклираат 100%

Добро функционира и при пакување

  • Дизајните на OptiShop за уредување полици се достапни за различни основни пакувања - пакувања со фолија, вакумирани пакувања, торбички, кесички, пластични пакувања и многу други
  • Приспособливи се на повеќето автоматизирани линии за пакување, како и на рачното пакување

Помогнете им на купувачите да купуваат.

Добијте повеќе од вашата амбалажа!