Medarbejdere_v_boelgepapmaskine_1500x465.jpg

Intelligente emballageløsninger batter i klimaregnskabet

Den nye verdensorden med stigende international samhandel, og forbrugernes private internethandel over landegrænser og kontinenter, stiller nye krav til de forskellige emballagetyper og løsninger. Emballagen skal først og fremmest være bæredygtig og sikker, smart designet og beskytte produktet på den til tider lange rejse fra producent til forbruger.

Af: Michael Winther - Politiken

 

For DS Smith, der er en af verdens førende leverandører af emballage, handler
det om at levere innovative, bæredygtige og værdiskabende emballage-løsninger til deres kunder. Emballageløsninger der matcher kundernes behov på design og anvendelighed, reducerer deres emballageomkostninger og frem for alt viser vejen frem til en mere bæredygtig udvikling på alt, hvad der vedrører emballage og transport af varer. Mindsettet er ressourcebesparende, designet er lækkert og funktionelt, og præsenterer varerne i en optimal indpakning, der øger kundeinteressen og stimulerer salget.


Recirkuleres til ny emballage
Markedet for emballage er i dag båret af tre store trends, som er altoverskyggende for hele aktiviteten i det produktionshjørne, der angår gode, solide og kvalitative emballageløsninger. For det første gør den stigende  vækst, at funktionelle og konkurrencedygtige emballageløsninger er  efterspurgte, fordi der nu er ekstra turbo på forbrug og indkøb. For det andet sætter den miljøpolitiske agenda og det internationale samfunds øgede fokus på bæredygtige og klimaneutrale løsninger også nye standarder på  emballagemarkedet, hvor der er stor efterspørgsel på bæredygtige og grønne
løsninger. Den tredje og sidste store trend er den markante stigning i  internethandlen, som har øget behovet for nye emballagetyper.

- Vi kan bestemt mærke, at den økonomiske krise er overstået, og har givet
ny ilt til den måde, vi handler og agerer på. Det har betydet et boom i  emballageindustrien, og her står DS Smith særdeles stærkt fordi, vi har en emballageportefølje, der er innovativ og fulgt med tiden. Den kvitterer på kundernes behov og deres ambitioner om at efterleve de bæredygtighedsmål, der er formuleret af både FN og EU. I DS Smith er en af vores styrker, at vi bringer værdi til hele værdikæden. Fra producenten over distributøren og butikken til kunden, og til at den brugte emballage skal recirkuleres til ny emballage. Samtidig har vi en række dygtige medarbejdere, der tæller alt fra grafi kere, designere og ingeniører, der kan hjælpe vores kunder med at udvikle den optimale emballageløsning, der på en gang sikrer et lækkert look,  sikkerhed for produktet under transport, og efterlever tidens krav om
grønne løsninger, der i videst muligt omfang er klimaneutrale, fortæller Christian Jacob Flarup, der er administrerende direktør i DS Smith, der er en markant international spiller i emballageindustrien, og beskæftiger 28.500 medarbejdere på verdensplan, hvoraf ca. 700 er lokaliseret i den danske afdeling.

Genbruger træfibre
DS Smith er leveringsdygtig i alle typer af bæredygtige emballageformer,
og til alle former for produkter. I kundeporteføljen fi nder man både mejerier,
bryggerier, slagterier og fi skeindustri, men også elektronikproducenter,
pumpe- og vinduesfabrikker samt producenter af senge. Emballagen fra DS Smith er udelukkende produceret i bølgepap, som går fi nt til både fødevarer
og mere konventionelle industriprodukter. Bølgepap har mange fordele, fordi det er stabilt og stærkt til indpakning, og udmærker sig især ved, at det er hundrede procent genanvendeligt, fordi det alene består af træfibre limet sammen af majsmel. Den eneste hage er, at træfi brene overtiden slides, og derfor skal der løbende tilsættes 10 til 15 procent nye træfibre i en ny  produktion bølgepap baseret på genbrugspapir og genbrugspap. Men hagen er
ikke større end den løses ved at tilsætte nye træfi bre fra FSC-certifi ceret træ. Det sikrer et bæredygtigt skovbrug og giver et meget lavt CO2-aftryk på klimakontoen, samtidig med at produktionen af bølgepap, i kraft af at der
er tale om genanvendelse, sparer og beskytter jordens ressourcer.

- At bruge bølgepap til sin emballage er virkelig noget, der batter på  miljøkontoen, da selve produktionen af pappet sker i et cirkulært økosystem. Vi genbruger ca. 5 millioner tons træfi bre om året, og det er nemt og bekvemt,  fordi alle træfi bre kan blandes. Derfor er der heller ingen stor logistik, der skal
gå op, når genbrugspapiret og -pappet bliver indsamlet til genbrug, som det
eksempelvis er tilfældet med plast, forklarer Christian Jacob Flarup.

Resultat: 290 tons
Med egne papirfabrikker, dygtige og dedikerede medarbejdere og med en vilje til at gøre en forskel, går DS Smith foran i at anvise de bæredygtige løsninger, der er er brug for, når trykket på jordens ressourcer skal lempes, og  udledningen af CO2 til atmosfæren reduceres. Deres store erfaring med at fremelske grønne og innovative løsninger er derfor transformeret til nye forretningsområder, som giver endnu lysere fremtidsudsigter for klodens helbredstilstand. - Ja det er rigtigt, at vi har transformeret vores viden og  erfaring omkring miljøspørgsmål ind i nye forretningsområder. En ting er, at vi producerer vores bæredygtige emballage til vores kunder, en anden ting er, at  vi også hjælper dem med at designe og tilrettelægge indpakningen så   klimatrykket bliver endnu mindre. I den sammenhæng har vi bl.a. hjulpet Danish
Crown med at reducere CO2-udslippet med 290 tons om året, alene ved at gentænke deres emballageløsninger. Det synes jeg er en sejr, som tegner
godt for fremtiden, siger Christian Jacob Flarup.