5 krav e-handelsemballagen skal leve op til

Hvis du har en webshop eller overvejer at starte på e-handel, har du nok allerede oplevet, at kravene til emballagen adskiller sig væsentligt fra den traditionelle detailhandel, hvor varerne sælges i butikkerne.

En af de primære årsager til dette er forsyningskæden, som inden for e-handel er meget mere kompleks og har mange flere håndteringer end i den traditionelle forsyningskæde inden for detailhandel. Det betyder, at emballagen i langt højere grad skal være optimeret til at kunne klare forsendelsen, og ofte med mange flere enkeltforsendelser. Derfor bliver dét, at undgå at sende luft vigtigere end aldrig før, og emballagen bliver en afgørende spiller når det gælder logistikoptimering og indtjening på bundlinjen. Hertil kommer kundeoplevelsen gennem emballagen, der bliver essentiel da emballagen er det første fysiske møde, kunden oplever med produktet og virksomheden.

5 krav til emballagen
Så der er en række udfordringer for e-handelsemballage, men hvad er det så for krav, emballagen skal leve op til? Hos emballagevirksomheden DS Smith har man gennem en årrække indsamlet viden og erfaring inden for e-handelsemballage, og her er man kommet frem til de 5 vigtigste krav, en e-handelsemballage altid skal kunne leve op til for at levere en god performance. Mette Herrefoss, E-commerce Champion hos DS Smith Packaging North Europe forklarer: ”Vi kalder kravene ”The 5 easy’s in E-commerce”. Vi udvikler alle vores e-handelsemballager ud fra disse 5 krav.”

1. Easy to source:

Easy to source handler om, at emballagen skal være nem at få leveret i den mængde, du har behov for. Emballagen skal kun optage den absolut nødvendige plads under transport og opbevaring, og den skal være nem at identificere på lageret og igennem forsyningskæden.

2. Easy to pack:

Emballagen skal være nem at pakke. Det betyder, at emballagen skal være nem og hurtig at slå op, samle og lukke - både manuelt og automatiseret. Den rigtige emballageløsning tilgodeser flere produkttyper og nedbringer brug af fyldmateriale. Dette øger produktiviteten og sænker udgifterne markant.

Herudover skal emballagen passe ind i dit eksisterende pakkesystem. Den skal være sikker at pakke, så dine kolleger i pakkeriet ikke kommer til skade, og så skal den være fleksibel, så den kan bruges til så mange produkter som muligt.

3. Easy to ship:

Emballagen udsættes for masser af stød og belastning under transport og distribution. Det medfører skader og reklamationer. Hver 10. e-handelsemballage ødelægges under transport og håndtering. Easy to ship handler om, at emballagen skal kunne modstå den belastning, den møder i forsyningskæden. Emballagen skal også være sikret mod tyveri, som er et stigende problem i e-handel.

Endeligt skal emballagen været optimeret til forsendelsen til slutbrugeren enten på arbejdspladsen eller hjemme i stuerne, så dine kunder får en positiv kundeoplevelse. Det gør de ikke, hvis emballagen er brudt, stødt eller ødelagt.

4. Easy for consumer:

Emballagen skal leve op til dine kundens forventninger til førstehåndsindtrykket og produktets brand. Den skal være nem at åbne og pakke ud uden at skabe unødvendigt affald. Den brugte emballage skal være nem at gøre flad og smide til genbrug. Hvis produktet skal returneres, skal emballagen være nem at ompakke og sende tilbage til din webshop.

5. Easy to recycle:

Emballagen skal være nem at slå sammen og smide til genbrug i det eksisterende genbrugssystem hos dine kunder. Den skal bestå af så få materialer som muligt, så affaldssortering er nem. Hvis muligt og relevant skal emballagen have en sekundær funktion – eksempelvis som opbevaringsgenstand, så emballagen får nyt liv igennem genanvendelse.

Ingen one-fits-all løsninger

Alle webshops har hver deres egen forsyningskæde, deres egne produkter og kunder - ingen er helt ens. Hos emballagevirksomheden er de derfor meget optaget af at sikre den rette indsigt i deres kunders behov, før vi udvikler emballagen. ”De fem krav – er vejledende. Vi kan ikke rigtigt bruge dem til noget, hvis ikke vi kender kundens forsyningskæde, marked, produkter og kunder”, siger Mette Herrefoss.

Hos DS Smith tilbyder de et såkaldt PackRight Review, hvor de uforpligtende laver et besøg hos webshoppen og får en snak om dennes behov og en gennemgang af pakkeprocesserne, lagerhåndtering osv. ”Et PackRight Review er en slags minianalyse, som sammen med de fem krav, gør os i stand til at udvikle den optimale e-handelsemballage for den enkelte webshop. Vi finder faktisk altid et eller andet sted i forsyningskæden, hvor vi kan optimere, så det er rent win-win for vore kunder” afslutter Mette Herrefoss.

Find mere information på dssmith.com/ehandel