DS Smith Paper Recycling

Reciklaža papira

Naša usluga reciklaže papira ima za cilj da poboljša vašu stopu reciklaže, demonstrira usaglašenost, otkloni kompleksnosti i spreči da otpad dospe na deponiju.

Naša usluga pravovremenog i pouzdanog sakupljanja je konkurentna, često jeftinija i pruža vam jednu adresu za kontakt za vaše tokova otpada, ostavljajući vam slobodno vreme da vodite svoju kompaniju.

Kao najveća kompanija za reciklažu papira u Evropi, koja sakuplja 5,4 miliona tona godišnje, uvereni smo da možemo da preuzmemo svaku količinu papira koju bacate.

O našoj usluzi za reciklažu papira

  • Kompanija DS Smith sakuplja oko 5,4 miliona tona papira godišnje i zato je najveći reciklator papira u Evropi.
  • Zbog naših 2 pogona za reciklažu papira idealno smo pozicionirani za servisiranje vaše kompanije bilo gde u Srbiji
  • Naša grupa ima 10 fabrika hartije da bismo mogli da vaš papirni otpad ponovo pretvorimo u korisne proizvode
  • Preuzimamo rinfuzni i balirani materijal i možemo da instaliramo opremu za baliranje kakva vam je potrebna
  • Naša evidencija procene omogućuje vam da demonstrirate usaglašenost sa propisima i ispunite svoje ciljeve u održivosti

Papir koji sakupljamo predstavlja sirovine za operacije proizvodnje papira u našoj grupi, a taj papir se zatim pretvara u nove proizvode za pakovanje, čime se postiže pravi proces reciklaže u zatvorenom ciklusu, što je sve moguće postići u roku od 14 dana.

Ako želite besplatnu procenu bez ikakvih obaveza, kliknite na vezu ispod.