Page banner - mixed paper.jpg

Reciklaža mešanih suvih materijala

Naša usluga reciklaže mešanih suvih materijala je osmišljena tako da olakša reciklažu na radnom mestu obezbeđivanjem ekonomski isplativog načina povećanja vaše stope reciklaže i sprečavanjem da otpad dospe na deponiju.

Kompanija DS Smith veruje u moto 'The Power of Less' (Manje je više). Mi smo stručnjaci i možemo da vam pomognemo da izvučete maksimalnu vrednost iz svoje reciklaže implementacijom usluga koje obezbeđuju manje troškova, manje otpada i manje kompleksnosti.

Rad sa materijalima koje možete da reciklirate

Naša stalna posvećenost postizanju najvišeg mogućeg kvaliteta u reciklaži znači da aktivno promovišemo odvajanje izvora materijala gde god je to moguće. Međutim, takođe smo svesni da uspostavljanje procesa za postizanje ovog cilja u kompanijama, sa manjim količinama i ograničenim prostorom, može da predstavlja izazov.

Zbog toga vam naša usluga reciklaže mešanih suvih materijala omogućuje da odvajate materijale u različite kese, ali zahteva samo jednu kantu za sakupljanje. Takođe pronalazimo najbolji način za sakupljanje ovih materijala koji je pogodan za vas.

Naša usluga reciklaže mešanih suvih materijala

Za razliku od drugih pružalaca usluga, ne stavljamo sav vaš materijal za reciklažu u jednu kesu. Tako se oštećuju materijali poput papira, koji tako može postati kontaminiran i neupotrebljiv u reciklaži.

Mi smo fokusirani na najviše moguće stope reciklaže nakon sakupljanja i na doprinos da se poruka o reciklaži raširi među zaposlenima. 

Pošto dobijaju različite kese za karton, papir, plastične boce i limenke u malim, praktičnim, unutrašnjim jedinicama za reciklažu, korisnici i dalje mogu da odvajaju otpad za maksimalnu reciklažu.

Ove kese se zatim stavljaju u jednu veću kantu koju preuzimamo preko svoje mreže vozila za sakupljanje materijala za reciklažu, a zatim se baliraju u našim reciklažnim postrojenjima i spremaju za preradu. 

Šta DS Smith može da uradi za vas?

  • Nudimo vam besplatnu procenu materijala za reciklažu koja pokazuje vrednost resursa koje bacate
  • Pružamo vam uslugu prilagođenu vašim specifičnim zahtevima i količinama otpada
  • Odvajamo vaše otpadne materijale kako biste iz njih izvukli maksimalnu vrednost i smanjili kontaminaciju
  • Otklanjamo kompleksnosti iz usaglašavanja sa ekološkim propisima – i ostavljamo vam slobodno vreme da vodite svoju kompaniju
  • Pružamo uslugu pravovremenog i pouzdanog sakupljanja koja košta manje i pojednostavljujemo vaše tokove otpada

Naša procena materijala za ambalažu bez ikakvih obaveza osiguraće da dobijate odgovarajuću uslugu sakupljanja i opremu u skladu sa njom.

Želite besplatnu procenu? Kliknite na dugme ispod.