Page banner - general waste.jpg

Opšti otpad

Cilj kompanije DS Smith je da reciklira i povrati što je moguće više materijala. Međutim, takođe smo svesni da vaše poslovanje možda trenutno nije u mogućnosti da ovo postigne.

Zato mnogim našim korisnicima takođe nudimo uslugu sakupljanja opšteg otpada, ili rezidualnog otpada, kako ga mi nazivamo. Takođe možemo da vam pomognemo da postavite ciljeve i pružimo vam podršku na putu ka ostvarivanju znatnih smanjenja u količini opšteg otpada.

Za razliku od drugih pružalaca usluga, mi ne ulažemo u deponiju, jer je naš cilj da 100% resursa koje nam pošaljete ponovo pretvorimo u nešto korisno. Zbog toga vaš opšti otpad prerađujemo na ekološki i ekonomski prihvatljiv način, primenom niza inovativnih procesa za sprečavanje da otpad stigne na deponiju, uključujući:

  • Mehanički toplotni tretman (MHT, eng. Mechanical Heat Treatment)
  • Mehanički biološki tretman (MBT)
  • Energija iz otpada (EFW, eng. Energy from Waste)
  • Gorivo iz otpada (RDF, eng. Refuse Derived Fuel)

Pažljivo biramo partnere iz oblasti tehnologije, vodeći računa o tome da imaju odgovarajuće licence i da su registrovani kod odgovarajućih tela nadležnih za ovu industrijsku granu. Posećujemo sve lokacije i uveravamo se da odgovaraju našim potrebama i da imaju tehnologiju, zadajemo početnu partiju materijala da bismo proverili kako će biti prerađeni.

Postizanje proizvodnje nula otpada

Kao kompanija blisko sarađujemo sa našim korisnicima da bismo smanjili zavisnost od deponije i radili na postizanju proizvodnje nula otpada.

Koristeći ono što nazivamo 'The Power of Less' (Manje je više), pomažemo kompanijama da izvuku maksimalnu vrednost iz svoje reciklaže implementiranjem usluga koje pružaju manje troškove, manje otpada i manje složenosti.

Šta DS Smith može da uradi za vas?

Mi u kompaniji DS Smith nudimo besplatnu procenu materijala za reciklažu kako bismo vam pomogli da razumete pravu vrednost resursa koje trenutno bacate. Ova procena će nam omogućiti da za vašu kompaniju kreiramo prilagođenu uslugu koja precizno odgovara vašim zahtevima i količinama otpada, imajući u vidu vaš prostor i aktivnosti.

Uvek se trudimo da našim korisnicima pružimo maksimalnu vrednost, a to postižemo odvajanjem otpadnih materijala da bismo sprečili kontaminaciju.

Naša usluga sakupljanja je pravovremena, pouzdana i konkurentna i pruža vam jednu adresu za kontakt za sve vaše potrebe u vezi sa odlaganjem otpada. Osim toga, naša evidencija procene omogućuje vam da demonstrirate usaglašenost sa propisima i ispunite svoje ciljeve u održivosti.

Ako želite besplatnu procenu, kliknite na vezu ispod.