DS Smith Print and Publishing

Štampa i izdavaštvo

Mi u kompaniji DS Smith razumemo pritiske sa kojima se danas suočava sektor štampe i izdavaštva i da je efikasnost glavni prioritet.

Naše inicijative za reciklažu i upravljanje otpadom mogu da doprinesu ispunjavanju ciljeva koji se odnose na produktivnost, a primenom onoga što nazivamo 'The Power of Less' (Manje je više) možemo da pomognemo kompanijama koje se bave štampom i izdavaštvom da izvuku maksimalnu vrednost iz svoje reciklaže implementiranjem usluga koje pružaju manje troškove, manje otpada i manje složenosti.

Pošto imamo 40 godina iskustva u sprečavanju da otpad dospe na deponiju i unapređivanju reciklaže, možete nam poveriti sve svoje potrebe u oblasti reciklaže i upravljanja otpadom.

Mi znamo da organizovanje delotvornog odvajanja različitih tokova otpada može da predstavlja izazov u vašoj kompaniji i zato ćemo, gde god je to moguće, obezbediti različite kante i rešenja za različite materijale, vodeći računa o prostoru i aktivnostima u vašoj kompaniji.

Popravljamo vašu ekološku poziciju posvećivanju proizvodnju nula otpada

Naša filozofija za proizvodnju nula otpada podstiče redizajniranje životnih ciklusa resursa tako da se svi proizvodi ponovo recikliraju i da se otpad uopšte ne šalje na deponije i u incineratore. Ovaj cilj proizvodnje nula otpada ima suštinsku važnost za naš rad u kompaniji DS Smith, jer za razliku od drugih pružalaca usluga mi ne ulažemo u deponije.

Mi nismo samo kompanija koja se bavi reciklažom i upravljanjem otpadom, već smo i deo DS Smith grupe, vodećeg proizvođača ambalaže i papira u Evropi, i pravimo milione proizvoda od materijala koje sakupimo.

Zato, vrlo jednostavno, na otpad ne gledamo kao na otpad, već kao na resurse.

Korišćenje usluga kompanije DS Smith za upravljanje otpadom u štampi i izdavaštvu

Ako želite da poslujete uz generisanje nula otpada, kompanija DS Smith može da vam pomogne da postignete taj cilj. Zahvaljujući našem dugogodišnjem iskustvu, pomogli smo velikom broju klijenata da postignu generisanje nula otpada brojnim sektorima industrije – uključujući štampu i izdavaštvo.

Evo šta radimo za klijente u oblasti štampe i izdavaštva:

  • Pružamo besplatnu procenu materijala za reciklažu, ističući vrednost vašeg otpada
  • Prilagođavamo naše usluge vašim potrebama
  • Donosimo dugoročne koristi izvlačenjem maksimalne vrednosti iz vaših resursa
  • Sarađujemo sa vama na obezbeđivanju usaglašavanja sa ekološkim zahtevima
  • Pružamo pravovremenu, pouzdanu i konkurentnu uslugu sakupljanja
  • Obezbeđujemo prikupljanje i opremu prilagođenu vašim potrebama

Ako želite besplatnu procenu, kliknite na vezu ispod.