DS Smith manufacturing

Proizvodnja

Upravljanje otpadom je ključ za problem zaštite životne sredine i predstavlja veliki trošak za proizvodne kompanije, pa je zbog toga važno da imate pružaoca usluge na koga možete da se oslonite.

Zahvaljujući 40-godišnjem iskustvu u sprečavanju da otpad dospe na deponiju i unapređivanju rešenja za reciklažu, kompaniji DS Smith možete poveriti sve svoje potrebe u oblasti reciklaže i upravljanja otpadom.

Mi smo stručnjaci za 'The Power of Less' (Manje je više) i možemo da vam pomognemo da izvučete maksimalnu vrednost iz svoje reciklaže implementacijom usluga koje obezbeđuju manje troškova, manje otpada i manje kompleksnosti.

Popravljamo vašu ekološku poziciju posvećivanju proizvodnju nula otpada

Naše tumačenje principa generisanja nula otpada podstiče redizajniranje životnih ciklusa resursa tako da se svi proizvodi ponovo recikliraju i da se otpad uopšte ne šalje na deponije i u incineratore. Ovaj cilj proizvodnje nula otpada ima suštinsku važnost za naš rad u kompaniji DS Smith, jer za razliku od drugih pružalaca usluga mi ne ulažemo u deponije.

Mi nismo samo kompanija koja se bavi reciklažom i upravljanjem otpadom, već smo i deo DS Smith grupe, vodećeg proizvođača ambalaže i papira u Evropi i pravi milione proizvoda od materijala koje sakupimo.

Zato, vrlo jednostavno, na otpad ne gledamo kao na otpad, već kao na resurse.

Zašto da koristite usluge kompanije DS Smith za upravljanje otpadom?

Kompanija DS Smith može da vam pomogne da proizvodite uz generisanje nula otpada, tako što će vam pružiti besplatnu procenu materijala i reciklaže i istaći vrednost resursa koje sada bacate. Ova procena će nam zatim omogućiti da kreiramo prilagođenu uslugu koja precizno odgovara vašim zahtevima i količinama otpada. U ostale prednosti spadaju:

  • Obezbeđivanje dugoročnih ušteda u poslovanju odvajanjem otpadnih materijala kako biste iz njih mogli da izvučete maksimalnu vrednost
  • Zajednički rad na olakšavanju usaglašavanja sa ekološkim zahtevima, čime dobijate više vremena da se bavite svojim poslom
  • Pružanje pravovremene, pouzdane i konkurentne usluge sakupljanja otpada i obezbeđivanje jedne adrese za kontakt za sve vaše zahteve u vezi sa otpadom

Naša procena materijala za ambalažu bez ikakvih obaveza osiguraće da dobijate odgovarajuću uslugu sakupljanja i opremu u skladu sa njom.

Ako želite besplatnu procenu, kliknite na vezu ispod.