DS Smith retail

Maloprodaju

Naša kompletno integrisana usluga recikliranja i upravljanja otpadom osmišljena je tako da zadovolji jedinstvene potrebe koje ima maloprodajna kompanija današnjice.

Rešenja za reciklažu u maloprodaji

Imamo više od 40 godina iskustva u razvoju reciklaže i saradnji sa nekim od najvećih maloprodajnih lanaca u Evropi, uključujući Tesco, IKEA i ALDI. Naša rešenja za otpad u maloprodaji omogućuju ovim brendovima da se fokusiraju na svoje poslovanje i istovremeno ispunjavaju svoje korporativne i društvene obaveze.

Mi smo deo DS Smith grupe koja je vodeći proizvođač ambalaže u Evropi. Karton koji sakupljamo se reciklira i pretvara u nove kartonske kutije koje se koriste u našem ogranku za ambalažu, čime naši kupci dobijaju pravo rešenje reciklaže u zatvorenom ciklusu.

Zbog toga se mnogi visokoprofilni maloprodajni brendovi odlučuju na saradnju sa nama.

Zeleniji ekološki otisak za maloprodajne lance

Mi u kompaniji DS Smith razumemo jedinstveni pritisak sa kojim se suočavaju kompanije u maloprodaji. Znamo da je velikim maloprodajnim lancima potrebna transparentna praksa u reciklaži kako bi stekli veće poverenje kupaca.

Za razliku od drugih pružalaca usluga, mi ne ulažemo u deponije jer smo trajno posvećeni recikliranju 100% otpada koji nam pošaljete. Uz vašu pomoć ovo možemo ponovo da pretvorimo u nešto korisno.

To postižemo u četiri jednostavna koraka:

1. Analiza

Počinjemo od analize vaših aktivnosti u upravljanju otpadom u proceni materijala za reciklažu. U ovom postupku analiziraju se performanse vaše organizacije u odnosu na najbolju praksu u sprečavanju da otpad dospe na deponiju i u usaglašavanju sa ekološkim zahtevima.

2. Implementacija

Procena formira deo našeg dogovorenog plana za implementaciju. On se koristi za skiciranje rešenja za sve vaše potrebe u oblasti reciklaže i upravljanja otpadom i načina na koje možete da ostvarite svoje ciljeve. Deo naše usluge su i pomoćne aktivnosti poput obezbeđivanja opreme, zdravstvene i bezbednosne obuke i uvođenje osoblja u proces.

3. Pružanje usluga

Kompanija DS Smith će zatim efektivno koordinisati sve vaše aktivnosti u oblasti reciklaže i upravljanja otpadom, uključujući i promene izvođača i pomoć koju pruža naša služba za podršku kupcima. Saznajte kako uvek idemo korak dalje da bismo doprineli ostvarivanju vaših ciljeva u reciklaži. Posetite odeljak sa našim studijama slučajeva da vidite kako smo pomogli kompanijama Tesco i Aldi.

4. Performanse

Ključni indikatori performansi su suštinski važni za merenje ušteda i performansi u oblasti ekologije. Štaviše, oni nam olakšavaju da realizujemo prilike sa dodatom vrednošću. Sa sistemima osmišljenim da omoguće intuitivan pristup informacijama o upravljanju, možete da se oslonite na kvalitetnu uslugu baziranu na činjenicama.

Naša procena materijala za ambalažu bez ikakvih obaveza osiguraće da dobijate odgovarajuću uslugu sakupljanja i opremu u skladu sa njom.

 Ako želite besplatnu procenu, kliknite na vezu ispod.