DS Smith Paper Mills

Fabrike hartije

Mi u kompaniji DS Smith razumemo da moderna fabrika hartije mora da održava svoju poziciju na tržištu ponudom kvalitetnih proizvoda uz istovremenu optimizaciju proizvodnje i efikasnosti.

Koristeći ono što nazivamo 'The Power of Less' (Manje je više) možemo da pomognemo fabrikama hartije da ispune svoje ciljeve implementiranjem usluga koje pružaju manje troškove, manje otpada i manje složenosti.

Možemo da obezbedimo, rangiramo i isporučimo širok asortiman vrsta papira velikoj paleti fabrika hartije, u brojnim sektorima industrije papira, uključujući:

  • talasasti
  • higijenski papir
  • novinski papir
  • specijalni papir

Širina naše stručnosti u ovoj grani industrije obezbeđuje mrežu za prikupljanje bez premca, a dugoročna partnerstva leže u osnovi našeg uspeha kao ključnog primarnog dobavljača fabrika hartije širom Evrope.

Vodeći dobavljač fabrika hartije

Mi smo najveća evropska kompanija za reciklažu papira jer prikupljamo 5,4 miliona tona godišnje, a takođe smo deo DS Smith grupe, vodećeg proizvođača visokokvalitetnog recikliranog papira u Evropi, što znači da smo već suštinski povezani sa industrijom papira.

Održavanjem najviših standarda kvaliteta vlakana i kontinuiteta snabdevanja obezbedili smo zavidnu poziciju evropskog lidera u oblasti proizvodnje oporavljenog vlakna.

Saradnja sa kompanijom DS Smith donosi sledeće prednosti:

Kontrola kvaliteta

Upravljanjem nabavkom materijala unutar naše kompanije postižemo bolje rezultate kod krajnjeg proizvoda. Imamo i sopstvenu logističku mrežu.

Aktivan glas u industriji

Mi smo proaktivni u promovisanju značaja visokokvalitetne reciklaže papira, što doprinosi poboljšanju performansi našeg sektora u materijalima koji se prodaju fabrikama. Naš direktor za spoljna pitanja, Peter Clayson, predsedava telom Asocijacije za resurse koje se bavi poboljšanjem vrednosti reciklaže u Ujedinjenom Kraljevstvu.

Stručnost bez premca

Poverenje u izbor najboljeg materijala za krajnji proizvod i stručan savet o nabavci optimalnih klasa za željene ishode. Takođe imamo ogromno iskustvo u izvozu fabrikama u inostranstvu i za to imamo sve potrebne dozvole.

Fleksibilnost

Možemo odmah da obezbedimo potrebnu tonažu i zadovoljimo ad hoc zahteve sa brzim obrtom.

Osigurana održivost

Naše mogućnosti duž čitavog ciklusa snabdevanja znače da imamo uticaja na materijal koji primamo u naša skladišta i da su nam cilj visokokvalitetni tokovi.

Iza svega ovoga stoji posvećenost održavanju cena povezanih sa tržištem i zbog toga smo najveća kompanija za reciklažu papira u Evropi.

Ako želite da sarađujete sa kompanijom DS Smith, javite nam se klikom na vezu ispod.