Closed Loop Recycling

Proces reciklaže u zatvorenom ciklusu

Pošto smo najveća evropska kompanija za reciklažu papira i kartona i jedna od vodećih kompanija za reciklažu i upravljanje otpadom, možete nam poveriti zadatak pronalaženja načina da 100% resursa koje nam šaljete ponovo pretvorimo u nešto korisno.

Šta je proces reciklaže u zatvorenom ciklusu?

Proces reciklaže u zatvorenom ciklusu je proces u kome se otpad – ili resursi kako mi to volimo da nazivamo – sakuplja, reciklira i zatim ponovo koristi za proizvodnju istog proizvoda od kog je dobijen.

Danas imamo niz različitih opcija za reciklažu i oporavak kako bi naše resurse održali u privredi što je duže moguće. Proces reciklaže u otvorenom ciklusu ili reciklaža na nižem stupnju, je jedan takav metod kod koga se proizvodi i materijali pretvaraju u nove proizvode nižeg kvaliteta i smanjene funkcionalnosti. 

Takva rešenja za reciklažu u otvorenom ciklusu mogu da predstavljaju najbolje rešenje za mnoge kompanije kada govorimo o sprečavanju da otpad dospe na deponije ili na spaljivanje. Ali da bismo ostvarili cilj dugotrajnosti naših resursa, moramo da potražimo uža rešenja reciklaže u zatvorenom ciklusu.

DS Smith nije samo kompanija koja se bavi reciklažom

U kompaniji DS Smith ovo predstavlja suštinu operacija. Mi smo više od kompanije koja se bavi reciklažom i upravljanjem otpadom, mi smo i deo DS Smith grupe koja je vodeći proizvođač ambalaže od talasastog kartona u Evropi i pravi milione proizvoda od materijala koje sakupimo.

Karton koji sakupimo se reciklira i pretvara u nove kartonske kutije u našem ogranku za ambalažu, čime naši kupci dobijaju pravo rešenje reciklaže u zatvorenom ciklusu.  

Naš jednostavan poslovni model čini nas drugačijima od drugih kompanija koje se bave sakupljanjem otpada i reciklažom jer mi nemamo deponije – mi smo fokusirani isključivo na reciklažu.

Pošto proizvodimo ambalažu, prirodno je da na otpad gledamo kao na sirovinu i zato su nam ciljevi zajednički – da sprečimo da otpad dospe na deponiju i pretvorimo ga u održivije procese.

Sve ovo pomaže našim kupcima da izvuku više iz svoje reciklaže uz minimalan uticaj na životnu sredinu, dok istovremeno postižu maksimalnu efikasnost i uštede. Blisko sarađujući sa našim kupcima možemo da razvijemo i primenimo druga rešenja za procese reciklaže u zatvorenom ciklusu za 100% tokova otpada koje vodimo.

Stupite u kontakt sa nama danas i saznajte kako možemo da implementiramo procese reciklaže u zatvorenom ciklusu u vašoj kompaniji.