About Us

O kompaniji

Mi u kompaniji DS Smith nudimo integrisane usluge reciklaže i upravljanja otpadom, od jednostavnog sakupljanja radi reciklaže, do kompletnih rešenja za reciklažu i upravljanje otpadom.

Koristeći ono što nazivamo 'The Power of Less' (Manje je više), mi imamo stručnost da vam pomognemo da izvučete maksimalnu vrednost iz reciklaže i implementiramo usluge koje pružaju manje troškove, manje otpada i manje kompleksnosti.

Upravljanje otpadom i reciklaža

Mi smo najveći reciklatori kartona i papira u Evropi i vodeća kompanija u pružanju usluga kompletne reciklaže i upravljanja otpadom. Za razliku od drugih pružalaca usluga, mi ne ulažemo u deponiju, jer je naš cilj da 100% resursa koje nam pošaljete ponovo pretvorimo u nešto korisno. U stvari, mi sprečavamo da otpad stigne na deponiju i unapređujemo kvalitet reciklaže duže od 40 godina, omogućujući kompanijama da se fokusiraju na ono što rade najbolje.

Poslujemo u 12 zemalja Evrope i sakupljamo 5,4 miliona tona vlakna širom kontinenta.

Ponosni smo što opslužujemo neke od najpoznatijih evropskih organizacija, kao što su Aldi, Tesco, Primark, Auchan i IKEA, kao i hiljade manjih kompanija u raznim sektorima. Pogledajte naše studije slučaja i otkrijte kako naša rešenja donose korist našim korisnicima, velikim i malim.

Usluge reciklaže otpada

Imamo 9 pogona za reciklažu papira, zbog čega smo idealno pozicionirani da servisiramo vašu kompaniju bilo gde u Ujedinjenom Kraljevstvu i ponudimo veliki izbor procesa reciklaže i povraćaja, uključujući:

Grupa DS Smith

Mi nismo samo kompanija koja se bavi reciklažom, mi smo i deo DS Smith Plc grupe, vodećeg proizvođača ambalaže i specijalnih vrsta papira prilagođenih kupcu i konstituentu indeksa FTSE 250. Danas Grupa zapošljava oko 26.000 ljudi u 36 zemalja širom sveta sa prihodom od 3.820 milionafunti.

Ova veza sa našim proizvodnim ograncima čini nas drugačijim od drugih kompanija u sektoru reciklaže, jer se materijali koje sakupimo za naše operacije proizvodnje papira i ambalaže recikliraju i pretvaraju u nove proizvode, stvarajući pravi zatvoreni ciklus za naše klijente.