About DS Smith Recycling

O kompaniji

Mi u kompaniji DS Smith nudimo integrisane usluge reciklaže i upravljanja otpadom, od jednostavnog sakupljanja radi reciklaže, do kompletnih rešenja za reciklažu i upravljanje otpadom.

Koristeći ono što nazivamo 'The Power of Less' (Manje je više), mi imamo stručnost da vam pomognemo da izvučete maksimalnu vrednost iz reciklaže i implementiramo usluge koje pružaju manje troškove, manje otpada i manje kompleksnosti.

Upravljanje otpadom i reciklaža

Mi smo najveći reciklatori kartona i papira u Evropi i vodeća kompanija u pružanju usluga kompletne reciklaže i upravljanja otpadom. Za razliku od drugih pružalaca usluga, mi ne ulažemo u deponiju, jer je naš cilj da 100% resursa koje nam pošaljete ponovo pretvorimo u nešto korisno. U stvari, mi sprečavamo da otpad stigne na deponiju i unapređujemo kvalitet reciklaže duže od 40 godina, omogućujući kompanijama da se fokusiraju na ono što rade najbolje.

Poslujemo u 16 zemalja Evrope i sakupljamo više od 5 miliona tona vlakna širom kontinenta.

Ponosni smo što opslužujemo neke od najpoznatijih evropskih organizacija, kao što su Aldi, Tesco, Primark, Auchan i IKEA, kao i hiljade manjih kompanija u raznim sektorima. Pogledajte naše studije slučaja i otkrijte kako naša rešenja donose korist našim korisnicima, velikim i malim.

Usluge reciklaže otpada

Nudimo veliki izbor procesa reciklaže i povraćaja, uključujući:  

Grupa DS Smith

Mi nismo samo kompanija koja se bavi reciklažom, mi smo i deo DS Smith Plc grupe, vodećeg proizvođača ambalaže i specijalnih vrsta papira prilagođenih kupcu i konstituentu indeksa FTSE 100. Danas Grupa zapošljava oko 32.000 ljudi u 36 zemalja širom sveta sa prihodom od 5.765 milionafunti.

Ova veza sa našim proizvodnim ograncima čini nas drugačijim od drugih kompanija u sektoru reciklaže, jer se materijali koje sakupimo za naše operacije proizvodnje papira i ambalaže recikliraju i pretvaraju u nove proizvode, stvarajući pravi zatvoreni ciklus za naše klijente.  

Naša svrha u reciklaži

Razvoj pravih strategija

Sve što radimo usmereno je ka pružanju kupcima inovativnih, efikasnih, održivih strategija koje doprinose povećanju reciklaže i smanjenju količine otpada. Zato smo sa našim kupcima dobili brojne nagrade za dugoročno partnerstvo.

Drugačiji način razmišljanja

Svi govore o otpadu kao resursu, ali za DS Smith Recycling on to zaista i jeste. To je zato što, kao deo DS Smith Grupe, imamo ključnu ulogu u obezbeđivanju sirovina koje su potrebne našim ograncima Packaging i Paper. 

Zajedničke inovacije

Mi smo inovatori u industriji reciklaže preko 40 godina. Danas smo jedna od vodećih evropskih kompanija koje se bave reciklažom papira i kartona, sa preko 5 miliona tona ambalažnog materijala za reciklažu svake godine. Mi unosimo inovacije u čitav ciklus snabdevanja – od prikupljanja do snabdevanja recikliranim materijalima.

Fokus na održivosti

Održivost je u centru svega što radimo. Pomažemo našim kupcima da uspostave proverljive putanje reciklaže i povraćaja da bi unapredili svoju korporativnu društvenu odgovornost i ekološke akreditive. Materijal koji sakupljamo od kupaca obrađuje se u našem ogranku Paper i pretvara u nove kartonske kutije u ogranku Packaging koje se vraćaju na police maloprodajnih objekata u roku od 14 dana.