Quality

Kvalitet sirovina

Kvalitet materijala koje sakupljamo i recikliramo predstavlja suštinu svega što radimo u kompaniji DS Smith.

Mi nismo samo kompanija koja se bavi reciklažom i upravljanjem otpadom, već smo i deo DS Smith grupe, vodećeg evropskog proizvođača ambalaže od talasastog kartona. Po tome se razlikujemo od drugih kompanija u našem sektoru, jer ako se materijali koje sakupimo za naše operacije proizvodnje papira i ambalaže kontaminiraju, to znači da čitave partije propadaju.

Zato su promovisanje i maksimizovanje najviših standarda kvaliteta u reciklaži u središtu naših vrednosti.

Prikupljanje materijala kroz sistem razdvajanja ključno je za obezbeđivanje visokokvalitetne reciklaže. Rezultat su manja kontaminacija i mogućnost postizanja veće vrednosti za kvalitetniji materijal.

Hijerarhija otpada

  

Kompanija DS Smith pridržava se principa hijerarhije otpada počinjući od vrha piramide i ne pristajući na procese koji su tik iznad odnošenja otpada na deponiju. Zato našim kupcima pomažemo da implementiraju metode za smanjenje otpada kao prvu opciju.

Lideri kampanje za kvalitetniju reciklažu 

Takođe se ponosimo proaktivnim delovanjem u razvoju informativnih i edukativnih belih knjiga i blogova koji se bave ključnim novinama u našoj industriji. Smatramo da je posebno važno davati komentare i voditi kampanju o pitanjima koja dovode do manje kontaminacije i kvalitetnije reciklaže.

Konačno, mi u kompaniji DS Smith znamo šta je potrebno za postizanje maksimalnog kvaliteta reciklaže koji zahteva savremen svet u kome živimo i nastavićemo da radimo na eliminisanju kontaminacije u našoj industriji gde god je to moguće. Za više informacija o ovome pogledajte naše Bele knjige.