consumer-packaging.gif

Potrošačka ambalaža ističe vaš proizvod

Potrošačka ambalaža ima ključnu ulogu na tržištu na kome se oko 70% odluka o kupovini donosi na prodajnom mestu.

Uloga potrošačke ambalaže

Više nego ikada ranije, uloga potrošačke ambalaže u ukupnom doživljaju proizvoda je ključna: potrošačka ambalaža je sredstvo komunikacije koje povezuje vaš proizvod sa potrošačem. Zbog toga mi neprestano povećavamo svoje mogućnosti za dizajn kako bismo efikasno preslikali informacije o ponašanju potrošača u inovativne koncepte potrošačke ambalaže.

Cilj nam je da govorimo istim jezikom kojim govore naši kupci, da našim proizvodom dodamo vrednost kupčevom marketingu i činimo da se kupčev proizvod ističe ambalažom.

Garantujemo da naš asortiman potrošačke ambalaže i pojačava i štiti vaše brendove i proizvode.