Ambalaža za e-maloprodaju koja može da zaštiti vaše proizvode i vaš brend

Ambalaža za e-maloprodaju koja može da zaštiti vaše proizvode i vaš brend

Kontaktirajte nas da saznate više o rešenjima za e-maloprodaju

Ambalaža za e-maloprodaju povećava prodaju

Razvili smo jednostavna, praktična rešenja za lako sklopivu ambalažu za sektore e-trgovine, e-maloprodaje, korišćenje nakon obrade i distribucije.

Ubrzani rast onlajn maloprodaje postavlja nove zahteve pred ambalažu – da promoviše, zaštiti i doprinese efikasnoj distribuciji.

Dobro dijaznirana ambalaža za e-trgovinu može da:

  • spreči oštećivanje porizvoda, bez obzira na ograničenja složenih lanaca isporuke u e-trgovini;
  • idntifikuje pravu ambalažu za e-maloprodaju koja će očuvati  delikatne proizvode, kao što su biljke ili staklo, dok ne stignu do kupca u besprekornom stanju;
  • optimizovanje brzine i produktivnosti u hali za pakovanje;
  • zaštita proizvoda od diranja i krađe;
  • doprinese ispunjavanju očekivanja kada kupci otvore pakovanje kod kuće tako što će stvoriti pravi izgled i osećaj, ili taj upečatljiv prvi utisak;
  • pruži praktičan sistem za vraćanje robe, koristeći istu ambalažu za e-maloprodaju, koja se ponovo zatvara, bez oštećenja ili kompromisa.

Isplativa, održiva ambalaža od talasastog kartona

Ambalaža od talasastog kartona postiže sve ovo, sa materijalom koji je 100% preradiv, što je još jedan plus i za potrošače i za trgovce u e-maloprodaji.

Ambalaža za e-maloprodaju donosi doživljaj brenda u domove

Upečatljiva i visokokvalitetna ambalaža može da poboljša 'doživljaj otpakivanja' – trenutak u kome se proizvod fizički doživljava i u kome se ocenjuju kvalitet proizvoda i dobavljača

online-e-retail-packaging.jpg

Ambalaža za transport: Uvođenje ličnog iskustva u e-trgovinu

Pročitajte više

Kako dolazimo do rezultata

Pogledajte kako ambalaža za maloprodaju kompanije DS Smith pomaže kompanijama da izvuku maksimum iz svog prisustva na internetu: