packaging for clothing, tetxile, footwear, luggage

Tekstil, odeća, obuća i prtljag

Ovo veoma promenljivo tržište ima znatno drugačije potrebe potrošača i kao takvo zahteva niz različitih oblika ambalaže.

Poput izlaganja proizvoda, potrošačka ambalaža takođe mora da bude primamljiva za kupca. Međutim, karakteristike koje obuhvataju lako čitljive identifikatore proizvoda kao što su boja, tip i veličina, kao i mehanizme zaštite od krađe, čine ovaj tip ambalaže veoma sofisticiranim.

Veliki proizvođači i maloprodajni lanci na ovim tržištima koriste ambalažu od talasastog kartona i kartona za zaštitu, ali i za prezentovanje proizvoda, bilo u prodavnici ili u pošti.

Finiji talasi se sve više koriste za pravljenje ambalaže visokih performansi sa kvalitetnijim otiskom štampe na kartonu. Nove tehnologije, kao što su RFID čipovi u ambalaži od talasastog kartona, omogućuju kompanijama da poboljšaju metode praćenja i sprečavanja falsifikovanja.