Packaging for househould and personal care

Održavanje domaćinstva i lična nega

Zahvaljujući našoj saradnji sa distributerima u maloprodaji, neprestano razvijamo nova rešenja za ambalažu za sektor održavanja domaćinstva i lične nege.

Otkrijte naše proizvode za transport, ambalažu spremnu za maloprodaju i proizvode za prodajno mesto, kao i naše kontejnere koji zadovoljavaju posebne potrebe tržišta održavanja domaćinstva i lične nege.

Poslednjih godina tržište je usmereno na potrebu za funkcionalnom ambalažom. Međutim, veoma je važno da se ovi proizvodi i ističu u beskrajnim varijacijama mirisa, primena i namena. Tako nastaje potreba za modularnijom i inovativnijom ambalažom.