packaging for cosmetics, toiletries and perfumes

Kozmetika, sredstva za ličnu higijenu i parfemi

Na tržištu na kome pozicioniranje brenda predstavlja sve, ambalaža je oduvek igrala ključnu ulogu.

Kombinacija naprednih tehnika štampanja kao što su hologrami ili korišćenje najnovijih materijala, služe kao podsticaj za kupce. Ovo takođe omogućuje da ambalaža proizvoda postane ključan element za ukupan doživljaj proizvoda.

Na ovim tržištima pakovanje je ključna alatka za komunikaciju, naročito u smislu identiteta brenda. Selektivna distribucija i prodaja na internetu takođe zahtevaju zaštitnu ambalažu koja zadovoljava standarde visokog kvaliteta koje potrošači očekuju.

Nudimo široku paletu ambalažnih materijala, tehnika štampanja i završne obrade koji pružaju personalizovano rešenje prilagođeno vašim potrebama:

  • Ambalažni materijali obuhvataju: kompaktan ili talasast karton
  • Tehnike štampanja obuhvataju: ofset, flekso, sito-štampu, digitalnu štampu
  • Tehnike završne obrade obuhvataju: lakiranje, laminiranje, foliotisak, blindruk