sheets-and-converters.jpg

Konverzija materijala

Zahvaljujući našim savremenim industrijskim mašinama možemo da ponudimo širok asortiman prilagođenih proizvoda od pojedinačnog do četvorostrukog zida za proizvođače konvertovanog materijala i maloprodaju.

Mnogo ulažemo u najnovije tehnologije i mašine. To činimo da bismo osigurali našim kupcima pristup materijalima koji im omogućuju da značajno snize troškove i emisiju ugljenika u svom ciklusu snabdevanja.

Kao vaš strateški partner:

  • prednjačimo u razvoju materijala od talasastog kartona;
  • nudimo visok nivo usluge, kvalitet i tehničku stručnost;
  • nudimo obiman kreativan asortiman proizvoda, koji se širi sa pomeranjem primene talasastog kartona ka širim tržištima;
  • zadovoljavamo vaše potrebe koje se odnose na štampanje u listovima;
  • mnogo ulažemo u specijalizovanu proizvodnju listova od talasastog kartona;
  • veoma smo posvećeni održivom načinu rada.