packaging for pharmaceutical and medical products

Farmaceutski i medicinski proizvodi

Zahtevi koji se odnose na sledljivost i mogućnost praćenja propisanih globalnih standarda od ogromnog su značaja za farmaceutske i medicinske proizvode.

Ova grana industrije trenutno razvija prodaju većeg broja proizvoda direktno potrošačima, što podrazumeva nove cikluse distribucije i direktno reklamiranje proizvoda potrošačima.

Pošto imamo iskustva u izradi ambalaže sa kontrolisanom temperaturom, proizvodimo odobrenu ambalažu od talasastog kartona koja ispunjava sanitarne zahteve. Naša ambalaža izrađena od više materijala je posebno pogodna za osetljive proizvode jer je vodootporna i aseptična.