shirt-pencils.jpg

Testiranje za stvaran život – u našim laboratorijama

Pre nego što bilo koje rešenje za ambalažu krene u proizvodnju, izlažemo ga nizu testova kako bismo osigurali da performanse zadovoljavaju naše i vaše najviše standarde.

U GEC-u imamo opremu za testiranje na padove koja dopunjuje našu globalnu mrežu naprednih laboratorija za testiranje. Testiranje se vrši u skladu sa standardima ASTM, ETSI, IEC, IEEE, ISO, ISTA i MIL da biste vi mogli mirno da spavate. U zavisnosti od toga gde vaša ambalaža ide i šta treba da postigne, mi imamo pravi test koji će osigurati da se posao obavi:

 • Klimatski testovi
 •  Testovi padova
 •  Test kompresije
 •  Testovi jačine opterećenja/slaganja
 •  Testovi vibracija,
 •  ECT, BST, BCT itd.
 •  Statički i dinamički test slaganja
 •  Test horizontalnog i vertikalnog uticaja
 •  Test ponašanja na kosinama
 •  Antikorozivni test
 •  Test oblaganja