testing.jpg

Izbor prave nijanse sa cele palete materijala

Prvi korak u dizajniranju najbolje ambalaže je pronalaženje materijala i tehnika za postizanje određenog cilja. Naši stručnjaci prate razvoj vrhunskih materijala kako bi mogli da vas upute u najnovije mogućnosti.

Kada se dizajnira najbolje rešenje za ambalažu, često je potrebno kombinovati različite materijale i koristiti najbolje atribute svakog od materijala: jačina jednog materijala u kombinaciji sa isplativošću drugog, na primer. Zbog toga je važno da naš GEC za naše stratege u oblasti ambalaže radi kao neutralan centar izuzetnosti u smislu materijala. Da bismo ostvarili ovu viziju, uspostavili smo mrežu od 800+ dobavljača, imamo oko 8.000 uzoraka preko 190 različitih materijala da bismo našim diskusijama dali opipljivost i brzo postigli rezultate.