Globalni elektronski centar daje život vašim projektima

Deo naše stručnosti u oblasti ambalaže za elektroniku je to što znamo da svaki proizvod ima svoje jedinstvene potrebe i zahteve. Naš prvi korak u oživljavanju vaših proizvoda je da razumemo te potrebe.

Zajedno ćemo sprovesti analizu globalnog lanca snabdevanja kako bismo utvrdili koje potrebe ambalaže moramo da zadovoljimo na svakom koraku tog putovanja. Zatim utvrđujemo ostvarive rezultate koje tražite. Da li želite da povećate prodaju? Snizite troškove? Ili želite da upravljate rizicima? Naši stručnjaci će raditi sa vama na postizanju ovih ciljeva.

U zavisnosti od željenih rezultata, odredićemo neophodne specifikacije performansi. Koliko jaka treba ambalaža da bude? Kakve karakteristike mora da ima? Koliko je važan estetski izgled? Ova pitanja su samo mali deo činilaca koji učestvuju u kreiranju najbolje moguće ambalaže.

Važno je i okruženje u kojem se ambalaža koristi. Da li će se transportovati pomorskim putem? U teretnom avionu? U prikolici kamiona? Na sva tri načina? Ako vaš proizvod prolazi kroz proces zajedničkog pakovanja ili otpremanja pre nego što stigne do lokalnog kupca, dizajniraćemo ambalažu koja svaki mogući proces čini efikasnim.