processed-foods.jpg

Obrađena i upakovana hrana

Došlo je do porasta tražnje za pripremljenim obrocima i sastojcima koji moraju da zadovolje najviše bezbednosne standarde. Zbog toga stalno prilagođavamo našu ambalažu ovim novim trendovima koji teže ka praktičnosti i proizvodima 'za poneti'.

Sektor upakovane hrane je ozbiljno usmeren ka ambalaži spremnoj za maloprodaju. Ovo omogućuje da se zaštitno transportno pakovanje lako pretvori u atraktivnu kutiju za izlaganje.

Poznati vlasnici brendova kao i preduzetnici koji se razvijaju žele da njihova sekundarna ambalaža odražava iste visoke standarde kao i primarna ambalaža.

Naša stručnost u dizajniranju ambalaže za sektor prerade hrane nam omogućuje da ponudimo 100% kartonska ili kompozitna rešenja. Ovo možemo da ostvarimo u bilo kojoj veličini za pakovanje vaših rinfuz ili tečnih proizvoda.