packaging for fresh meat, poultry and fish

Meso, živina i riba

Nauka korišćenja ambalaže od talasastog kartona i prezentovanja svežeg mesa, živine i ribe razvija se veoma brzo poslednjih godina.

Korišćenje laminata omogućuje proizvodnju ambalaže od talasastog kartona koja je otporna na temperature iznad 200 °C.

Postoji i naša Silver King ambalaža za ribu koja ima spoljnu oblogu koja odbija toplotu i vodootpornu unutrašnju oblogu. Ovo ribarima omogućuje da zamene polistiren podlogama od talasastog kartona koje su ekološki prihvatljive.