E-poslovanje i distribucija

Ambalažna rešenja u okviru ovog segmenta treba da promovišu, štite i osiguraju efikasnu distribuciju

E-poslovanje i distribucija

U poslednjih nekoliko godina sve je veća ponuda proizvoda koji mogu da se kupe onlajn.

Zbog toga onlajn prodavci stalno tragaju za novim metodama koje su lakše za upotrebu i koje ispunjavaju želje njihovih onlajn kupaca. Veoma je važno da rešenja za pakovanje u ovom segmentu budu prilagodljiva proizvodu i optimizovana za brzu isporuku, obezbeđujući neometan ciklus isporuke.

Sa našim standardnim asortimanom pakovanja možemo brzo da reagujemo na potrebe u ovom segmentu.