Jedna ambalaža za dva industrijska sektora

Različiti materijali i proizvodi se transportuju na različite načine i zahtevaju različite nivoe zaštite. Na primer, veliki delovi od aluminijuma mogu da se transportuju slobodno, dok LED trake zahtevaju vitalnu zaštitu od udaraca da bi opstale tokom putovanja.

Izazov

Dva proizvođača iz različitih sektora (sektori konstrukcije i elektronike) tražila su od kompanije DS Smith da im pomogne da razviju ambalažu za transport kako bi njihova inovacija, izrađena od velikih aluminijumskih delova sa integrisanim LED trakama, mogla da se transportuje bezbedno i u celosti do SAD. 

Naš pristup

Razvijanje isplative, zaštitne ambalaže koja ispunjava zahtevne potrebe inovativnog novog proizvoda. Kada završimo rad na dizajnu, moramo da svoj koncept učinimo ubedljivim za proizvođače. Podvrgli smo ambalažu nizu testova u kompletno opremljenom centru za ispitivanje kompanije DS Smith (PackRight centar). Ambalaža u kojoj se nalazio proizvod podvrgnuta je testu na padove u skladu sa najnovijim standardima, a LED trake su zatim detaljno proverene pre nego što su utovarene u avion.

Rezultat

  • Bolja zaštita jer ambalaža otporna na udarce obezbeđuje da lomljiv i vredan proizvod stigne na tržište.
  • Veća prodaja jer kupci brzo dobijaju svoju robu zahvaljujući ambalaži koja je pogodna za transport u vazdušnom saobraćaju.
  • Niži troškovi zbog poboljšane logistike i skladištenja pakovanja koje omogućava slaganje.
  • Bolji efekat na životnu sredinu zbog mogućnosti reciklaže pakovanja.
  • Povećana isplativost jer rešenje za pakovanje može ponovo da se zatvori, što znači da može da se koristi više puta.

Rešenje se sastoji od omotača (kombinacija drvo/karton) u koji mogu da se upakuju 4 sloja od 6 odeljaka. Svaki sloj se sastoji od ploče od talasastog kartona sa lepljivim PE trakama koja štiti elektroniku od udaraca tokom transporta.