meatpoultryfish.jpg

Hvatanje beneficija održivog ciklusa snabdevanja kroz ambalažu

Kompanija Young's Seafood je dobavljač ribe više od 200 godina, pa zato ne iznenađuje što akcenat stavljaju na zaštitu izvora – ribe i mora. Oni su veoma posvećeni smanjivanju ekološkog uticaja u svakom delu procesa, a sarađujući sa kompanijom DS Smith, svojim strateškim partnerom za ambalažu, stekli su korist od održivog ciklusa snabdevanja.

Izazov

Smanjenje ekološkog uticaja uz poboljšanje efikasnosti u logistici i distribuciji.

Naš pristup

Kompanija DS Smith primenila je stručnost svojih ljudi i svoj PackRight pristup da analizira svaku fazu trgovine u lancu snabdevanja; jedna od ključnih ocenjivanih oblasti bio je supstrat definisan za ambalažu kupaca. Uobičajeni talasasti karton sa B-talasom je zamenjen kartonom kompanije DS Smith R-Flute® proizvodom, koji ima superiornu površinu za štampanje, poboljšan izgled, efikasnost za mašinsku proizvodnu liniju i koji donosi uštede u logistici, naročito u rukovanju, skladištenju i premeštanju dolazne ambalaže.

Rezultati

Smanjeno pakovanje nije ugrozilo jačinu ili performanse, a donelo je:

  • više paketa po dolaznoj isporuci
  • i do 26% smanjenja u premeštanju paleta
  • 6% povećanja u iskorišćenosti kapaciteta vozila; doprinelo je vrednosti od 10,5% smanjenja u transportu u vezi sa emisijama ugljenika po jedinici
  • znatne uštede u skladištenju i transportu
  • korišćenje materijala akreditovanih od FSC-a

R-Flute® se intenzivno razvija da pruži bolju ambalažu u širokom opsegu sektora robe sa brzim prometom i ambalaži spremnoj za maloprodaju i u kompaniji Young's Seafood je dovela do znatnih smanjenja u potrošnji energije, emisiji ugljenika i potrošnji goriva za transport.

Kompanija DS Smith je sa oduševljenjem primila nagradu kompanije Young's Seafood za dobavljača godine za 2015. godinu.