e-bike-packaging.jpg

E-bike logistika, vožnja u vrhunskoj opremi

Kompanija Riese & Müller pravi izuzetne e-bicikle i treba joj kvalitetna ambalaža da svoje prozvode bezbedno i sigurno dopremi do tržišta. U nastavku je data skraćena verzija nedavnog članka iz VerpackungsRundschau o tome kako je DS Smith analizirao čitav njihov ciklus snabdevanja da bi razvio potpuno novu ambalažu koja je bolja za zaštitu i bolja za kupce.

Izazov

Zameniti ambalažu kompanije Riese & Müller koja je oduzimala previše vremena za pakovanje, imala metalne spajalice koje su u fabrici pravile preveliku buku, sadržala neke materijale koji ne mogu da se recikliraju i zahtevala upotrebu noža za otvaranje što je moglo da dovede do povreda ili oštećivanja bicikla.

Naš pristup

Počeli smo od analize čitavog ciklusa snabdevanja u kome se ambalaža koristi i sistematski razvijali poboljšanja u svakoj pojedinačnoj fazi kako bi kompanija Riese & Müller imala ambalažu koja je inovativna, visokokvalitetna i delotvorna koliko i njihovi bicikli.

Rezultat

  • Smanjeni troškovi i složenost ambalaže
  • Smanjeno vreme potrebno za pakovanje
  • Povećana zaštita proizvoda premijum kvaliteta
  • Novi proces pakovanja znači da su radnici srećniji
  • Smanjena mogućnost nastanka povrede pri otpakivanju
  • Pakovanje i atributi brenda su skladniji 

 Kompanija DS Smith se ponosi time što sarađuje sa svojim kupcima da bi potpuno razumela njihove procese, potrebe i individualne zahteve njihovih proizvoda. Samo na taj način možemo da postignemo ove izuzetne rezultate i generišemo stvarnu vrednost za kupca kroz transportnu ambalažu optimizovanu u smislu troškova i procesa.