top image danish crown.png

Kako je jedna danska kompanija ponela krunu za održivi razvoj tako što je smanjila 290 tona godišnje emisije CO2

Danish Crown je globalna kompanija za preradu mesa i među najvećim je u ovoj oblasti. Imaju sveobuhvatnu strategiju za odgovoran odnos prema životnoj sredini koja obuhvata niz ciljeva koji će pomoći svođenju na minimum ukupnog ekološkog uticaja kompanije. U okviru ovih napora, Danish Crown i DS Smith su zajedno pokrenuli projekat za razvoj optimizovanog rešenja za pakovanje koje će smanjiti ukupne emisije CO2.

Izazov

Danish Crown šalje i prima stotine paleta svakog dana preko kamiona koji voze drumovima. Optimizovanje ambalaže radi smanjenja ovih vožnji predstavljalo je idealnu priliku da se smanji karbonski otisak. Mi u kompaniji DS Smith smo veoma svesni potencijala za smanjenje uticaja na životnu sredinu u svakoj fazi lanca snabdevanja bez narušavanja kvaliteta i funkcionalnosti ambalaže.

Naš pristup

Analizom čitavog lanca snabdevanja kompanije Danish Crown i asortimana ambalaže, DS Smith je prepoznao ogroman potencijal za otpimizaciju. Kroz dugoročan dijalog sa kompanijom Danish Crown, pri čemu je takođe izveden niz različitih testova, kompanije su zajedno došle do rešenja. Rešenje se sastojalo prvenstveno od pretvaranja talasastog kartona B talasa u R talas na poklopcu koji se lepi na 4 mesta na najvećem broju pakovanja.

Talasasti karton sa R talasom smanjuje količinu materijala u ambalaži jer je za oko 27% tanji od B talasa, bez narušavanja nosivosti i izdržljivosti u smislu potreba kompanije Danish Crown. Manja količina materijala u ambalaži smanjuje emisije CO2 kompanije Danish Crown jer se smanjuje broj paleta. To je situacija u kojoj su svi na dobitku jer se broj kamiona koji dolaze smanjuje, čime se smanjuje i opterećenje na drumovima. Osim toga, troškovi skladištenja, rukovanja i otpremanja se takođe smanjuju zbog optimizacija. Ovo je očigledan primer kako smanjenje emisija CO2 i troškova idu ruku pod ruku.

Rezultati

- Smanjenje emisija CO2 za 290 tona usled smanjene potrošnje papira i manje kamiona na drumovima

- 25% niži troškovi za skladištenje, rukovanje i otpremanje, jer je smanjen broj paleta i u dolaznoj i u odlaznoj logistici

Iskustvo kupca

Citat kompanije Danish Crown