Haakse slijper

50% manje paleta za SWATYCOMET zahvaljujući stratezima za ambalažu kompanije DS Smith

SWATYCOMET je vodeći proizvođač abrazivnih diskova i industrijskih alata za mlevenje sa sedištem u Sloveniji koji vuče korene još iz 1879. Kompanija ima bogatu istoriju razvoja proizvoda i inovacija i zato ne iznenađuje što su prepoznali potrebu da poboljšaju svoju ambalažu i što su se za pomoć obratili stratezima za ambalažu kompanije DS Smith.

Izazov

Kontrolisanje troškova bez ugrožavanja kvaliteta je cilj svake kompanije, a kompanija SWATYCOMET je želela da smanji svoje troškove pakovanja po jedinici bez narušavanja efikasnosti svoje ambalaže.

Naš pristup

Naš pristup lancu snabdevanja je podrazumevao analizu niza inicijativa koje bi zajedno doprinele smanjenju troškova pakovanja, poboljšala efikasnost transporta i učinila njihov proces pakovanja efikasnijim. Počeli smo povećavanjem visine paletizacije sa 950 mm na 1.950 mm i jednim potezom smanjili broj paleta za 50%. Naravno, morali smo da sprovedemo stroge testove otpornosti kutija na kompresiju (BCT) da bismo bili sigurni da smo očuvali zaštitu proizvoda. Kada smo dobili BCT rezultate, zamenili smo specijalizovanu klasu kartona standardnom, smanjujući troškove za karton i generisan otpad. Na kraju smo sistem naručivanja 'nagomilavanjem' zamenili procesom 'napravi i isporuči' za 20 proizvoda koji se najčešće prodaju. Ovo je dodatno smanjilo troškove pakovanja i u mnogome smanjilo broj paleta u skladištu, što je donelo još jednu uštedu.

Rezultati

  • 50% manji broj paleta donosi uštedu u transportu i skladištenju
  • Smanjenje troškova pakovanja od 1,5% ukupno godišnje iznosi više od 11.600 evra
  • Manje rada za osoblje smanjuje troškove radne snage i potencijalno povređivanje/oštećivanje
  • Generisanje manje otpada tokom procesa pakovanja
  • Poboljšani proces naručivanja i čuvanja ambalaže na lageru