Food contact packaging for cake, pizzas and fish

Prehrambena komercijalna ambalaža

Naša obimna ponuda ambalaže koja dolazi u kontakt sa hranom obuhvata sanduke, kutije, tacne za hranu, podloge za picu i kutije za picu.

Naš asortiman ambalaže za prehrambenu industriju se proizvodi u srednjim i velikim serijama, u zavisnosti od potrebnog oblika i dizajna. Imamo sertifikat BRC/IoP© i odobrenje Kluba M.C.A.S. (Matériaux pour Contact Alimentaire Santé) za proizvodnju ambalaže koja dolazi u direktan kontakt sa hranom.

Food contact packaging and corruagted food trays