Covid-19

Sigurnost naših ljudi je naš prvi prioritet i blisko sarađujemo sa lokalnim i nacionalnim vlastima kako bismo osigurali da se pridržavamo svih smernica uvedenih na regionalnom ili nacionalnom nivou.

Naporno radimo na pružanju podrške našim kupcima širom sveta tokom ovog teškog vremena,
posebno onima koji snabdevaju osnovnu robu poput hrane i medicinskih potrepština.Trenutno
ne doživljavamo značajnije prekide u radu i nastavljamo da pažljivo nadgledamo situaciju. Imamo
snažne planove za bavljenje ovim problemom i nastavićemo da informišemo naše ljude i naše
kupce o bilo kom razvoju događaja.
 
Svi naši kupci treba da se obrate lokalnom DS Smith kontaktu za bilo kakva pitanja o proizvodima
i uslugama. I dalje smo posvećeni isporuci, istovremeno osiguravajući sigurnost naših zaposlenih
i poštujući sve propisane mere.