Zaštita prirodnih resursa

Nastavićemo da vodimo računa o šumama i njihovoj biološkoj raznovrsnosti.

Koristićemo što je manje prirodnih resursa moguće, a kroz inovacije i dizajn našim kupcima ćemo isporučivati više, koristeći manje.

Sadašnjost... 

Do 2025. godine optimizovaćemo upotrebu papira za 100% naših novih ambalažnih rešenja za pojedinačne lance snabdevanja.

Kako?

  • Optimizacija ambalažnog dizajna kroz naš vodeći program ambalažnih performansi (PACE)
  • Pregled kupčevih lanaca snabdevanja i podataka kako bi se optimizovao životni ciklus pojedinačnih kutija
  • Ugraditi zahteve za optimizaciju papira u razvoj novih proizvoda

Budućnost...

Do 2030. godine naš cilj je optimizacija svih papira za sve lance snabdevanja.

Kako?

  • Saradnja sa kupcima u cilju precizne kvantifikacije zahteva performansi
  • Razvoj inovativnih alata za razumevanje kupčevih lanaca snabdevanja i segmenata
  • Uvođenje optimizacije papira za pojedinačne lance snabdevanja za sve ambalažne dizajne

STUDIJA SLUČAJA - Štitimo svetske šume

Štitimo svetske šume
Štitimo svetske šume

Svet bi ostao bez recikliranih vlakana za 6-18 meseci bez svežih unosa netaknutih vlakana. Posvećeni smo korišćenju samo 100% recikliranih ili sertifikovanih papira u našim proizvodima i osiguravamo da 100% naših fabrika poseduje potrebne sertifikate. Odgovorno upravljamo sa svih 14.000 hektara šuma koje su u našem vlasništvu i predani smo dobijanju sertifikata za održivo upravljanje šumama do 2021. Članovi smo Veća za upravljanje šumama (Forest Stewardship Council®) i podržali smo našeg najvećeg dobavljača papira da se bavi pitanjima šuma i biološke raznovrsnosti. Takođe smo pružili edukaciju o šumarstvu i drugu podršku nezavisnim lokalnim vlasnicima zemljišta i nastavićemo da primenjujemo ​​našu zabranu korišćenja bilo kojih vlakana iz 12 zemalja visokog rizika.

Kako primenjujemo našu svrhu

Stavljanje održivosti u centar

U 14 dana mi možemo da napravimo, iskoristimo, sakupimo i recikliramo kartonsku ambalažu. Mi ambiciozno koristimo inovacije kako bismo se bavili nekim od najsloženijih izazova održivosti.

Razvijanje pravih strategija

Naši eksperti blisko sarađuju sa kupcima kako bi razumeli njihove potrebe. Zajedno pronalazimo načine da iskoristimo mogućnosti današnjeg vremena.