Smanjenje emisije CO2 gasova

Iz godine u godinu smanjujemo naš uticaj na životnu okolinu

Smanjenje emisije ugljen-dioksida i dalje je važan deo naše strategije i poslovne prakse.

SADAŠNJOST I BUDUĆNOST...

Do 2030. godine smanjićemo emisiju CO2 gasova za 46% po toni proizvodnje u odnosu na 2019. godinu

Kako?

  • Integracija ISO 50001 u svakodnevne operacije na nivou lokacije sa ciljem podsticanja promena i usaglašenosti u ponašanju i organizaciji
  • Analiza podataka kako bi se razumeo učinak i razmenile najbolje prakse širom lokacija
  • Isporuka kontinuiranog poboljšanja energetske efikasnosti na svim lokacijama
  • Zamena goriva npr. Dobijanje energije iz otpada, Solarni fotonaponski sistemi

STUDIJA SLUČAJASmanjenje ugljenika ulaganjem u naše fabrike papira

Smanjenje ugljenika ulaganjem u naše fabrike papira
Smanjenje ugljenika ulaganjem u naše fabrike papira

Klimatske promene i dalje su jedno od najvećih globalnih pitanja, odmah nakon trenutne COVID-19 pandemije. Trenutno gradimo najsavremenije postrojenje za kombinovanu toplotnu i električnu energiju (CHP) u našoj fabrici papira Kemsley, koje će omogućiti smanjenje ugljenika za 36.000 tona godišnje – što je ekvivalent za 30.000 automobila srednje veličine koji prelaze preko 10.000 km godišnje. Nova fabrika će sa radom početi 2021. godine i tada će proizvoditi paru i energiju za naše proizvodne procese. Sa 830 hiljada tona papira proizvedenog svake godine u fabrici papira Kemsley dodatno će se poboljšati efikasnost resursa i doprineti našoj posvećenosti smanjenju emisije CO2 gasova.

KAKO PRIMENJUJEMO NAŠU SVRHU

Stavljanje održivosti u centar

U 14 dana mi možemo da napravimo, iskoristimo, sakupimo i recikliramo kartonsku ambalažu. Mi ambiciozno koristimo inovacije kako bismo se bavili nekim od najsloženijih izazova održivosti.

Razvijanje pravih strategija

Naši eksperti blisko sarađuju sa kupcima kako bi razumeli njihove potrebe. Zajedno pronalazimo načine da iskoristimo mogućnosti današnjeg vremena.