Opremanje ljudi da budu lideri prilikom prelaska na cirkularnu ekonomiju

Napravili smo planove predavanja o Cirkularnoj Ekonomiji za lokalne škole.

Želimo da budemo lideri prilikom prelaska na cirkuarnu ekonomiju kroz uključivanje i edukaciju ljudi, našu industriju i buduće generacije. 

Sadašnjost... 

Do 2025. godine sve kolege ćemo uključiti u cirkularnu ekonomiju

Kako?

  • Održavanje obuke u vezi Principa Cirkularnog Dizajna za 700 naših dizajnera
  • Koristićemo dobru saradnju sa Ellen MacArthur Fondacijom kako bismo kreirali trening programe u vezi najboljih praksi iz cirukarne ekonomije

Budućnost...

Do 2030. godine, u cirkularnu ekonomiju i cirkularni način života, uključićemo 5 miliona mladih ljudi

Kako?

  • Kroz naše partnerstvo sa Ellen MacArthur Fondacijom
  • Kroz programe lokalnih zajednica
  • Kroz održavanje eko časa u lokalnim školama i preko digitalnih platformi

STUDIJA SLUČAJA - Učenje o održivosti u inspirativnoj novoj učionici

Učenje o održivosti u novoj inspirativnoj učionici
Učenje o održivosti u novoj inspirativnoj učionici

U partnerstvu sa Fondacijom Ellen MacArthur podržavamo osnovnu školu na periferiji Budimpešte u Mađarskoj, koju pohađaju socio-materijalno ugrošena deca. Škola ima status „Eko-škole“, u kojoj se neka nastava i aktivnosti odvijaju vani, usredsređene na projekte održivosti, uključujući sakupljanje smeća i sadnju drveća. Dobrotvorna fondacija DS Smith osigurala je 20.000 funti za izgradnju nove učionice, nudeći podsticajno okruženje za učenje o cirkularnoj ekonomiji. Ova učionica će biti dostupna i budućim generacijama i predstavlja inspirativan i motivacijski prostor gde će deca želeti da provode vreme i da uče.

KAKO PRIMENJUJEMO NAŠU SVRHU

Stavljanje održivosti u centar

U 14 dana mi možemo da napravimo, iskoristimo, sakupimo i recikliramo kartonsku ambalažu. Mi ambiciozno koristimo inovacije kako bismo se bavili nekim od najsloženijih izazova održivosti.

Razvijanje pravih strategija

Naši eksperti blisko sarađuju sa kupcima kako bi razumeli njihove potrebe. Zajedno pronalazimo načine da iskoristimo mogućnosti današnjeg vremena.

Istražite naše ostale ciljeve održivosti

Strategija održivosti za sadašnjost i za budućnost