Slama, konoplja, ljuska kakaoa, bela rada, pa čak i morska trava – potencijalna buduća ambalaža (bez plastike) za pakovanje životnih namirnica

Mi razmišljamo izvan uobičajenih okvira i ispitujemo nove i inovativne materijale, kao što su slama, bela rada, konoplja, ljuska kakaoa i morska trava, koje bismo mogli da koristimo kao sirovinu u proizvodnji papira i kartona.

Trenutno istražujemo više alternativnih vlakana u okviru našeg programa za istraživanje, razvoj i inovacije vrednog 100 miliona funti kako bismo ubrzali prelazak na cirkularnu ekonomiju. Cilj ovog programa je da utvrdimo kakve su karakteristike vlakana i da li različiti materijali mogu da zamene plastiku, što bi nam omogućilo da koristimo veliki broj drugih, do sada nekorišćenih izvora za proizvodnju ambalaže.

Takođe istražujemo kako se jednogodišnje biljke poput belih rada ili poljoprivredni otpad mogu iskoristiti, i ispitujemo karakteristike vlakana i njihove potencijalne performanse za izradu papira. Prva ispitivanja koja smo sproveli na ovom polju obuhvatala su upotrebu morske trave kao sirovine, čime se uklanja problematična plastika iz kartona, papirnih omotača i kartonskih podloga.

Naš tim za inovacije sada ispituje karakteristike vlakana u ljuskama kakaoa i proverava da li bi se ona mogla iskoristiti za izradu kartonskih podmetača za čokolade. Takođe istražuju nove materijale koji imaju dobre ekološke performanse. Ispituju, na primer, karakteristike slame kao poljoprivrednog otpada ili jednogodišnjih biljaka, poput konoplje ili miskantusa, za čiju je proizvodnju u nekim slučajevima potrebno znatno¹ manje energije i vode nego za druge materijale koji se tradicionalno koriste za izradu papira.

Danas, kada je očigledno da je čitava planeta ozbiljno ugrožena, naše istraživanje ima potencijal da smanji pritisak koji inače postoji kada je reč o seči šuma i da zaštiti i očuva prirodne resurse planete Zemlje.

Thomas Ferge
Direktor za razvoj papira i kartona u kompaniji DS Smith

„Osim napora koje ulažemo da što više optimizujemo reciklirana papirna vlakna koja već koristimo, veoma nas raduju nove mogućnosti koje otvaraju drugi resursi, kao što su miskantus, konoplja, poljoprivredni otpad i morska trava, koje bi mogle da budu nova, buduća rešenja za ambalažu. Sve je ovo deo našeg cilja da do 2030. godine maksimalno iskoristimo svako vlakno koje koristimo u proizvodnji.”

Istražujemo i ispitujemo ove nove materijale zajedno sa našim partnerima. Tako smo sa The Research Institute of Sweden (RISE) pokrenuli inovativni pilot program u okviru koga smo istraživali različita svojstva slame i morske trave i ispitivali kako bi se oni mogli iskoristiti za ambalažu proizvoda umesto tradicionalnih materijala, uključujući tvrdo i meko drvo.

U okviru naše Sadašnje i buduće strategije održivosti, naša je ambicija da optimizujemo upotrebu vlakana u svakom lancu snabdevanja za 100% rešenja, dakle za apsolutno sva nova rešenja za ambalažu do 2025. godine, kao i da maksimalno iskoristimo svako vlakno u svakom lancu snabdevanja do 2030.

1.Rezultati pokazuju da se tokom ovih novih procesa troši do 50% manje energije i 95% manje vode nego u tradicionalnim procesima proizvodnje pulpe.